“Werken aan de Ring”: Openbaar onderzoek 2023

Op 2 mei is een openbaar onderzoek van start gegaan dat loopt tot 30 juni. Het gaat over de geplande werken aan de Brusselse Ring, beheerd door De Werkvennootschap voor het Vlaams Gewest. Deze enquête geeft je de kans om je zegje te doen!

De experts van de Kraainem-unie/Pro Kraainem meerderheid onderzochten de documenten die beschikbaar zijn op de website van de bevoegde overheden (DSI – Detail – Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel Noord (vlaanderen.be)).

Reactie op de openbare raadpleging

1. Procedure om te reageren

Dit zijn de procedures om uw mening te geven:

  • Via het online reactieformulier (identificatie via itsme of de ID-kaartlezer)
  • Per brief te bezorgen bij de gemeente (tegen ontvangstbewijs) of te versturen naar “Departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bte 7, 1000 Brussel.

Elke reactie moet individueel zijn, door natuurlijke of rechtspersoon. Hoe meer mensen reageren, hoe meer je stem zal tellen.

2. Voorgestelde standaardtekst (zonder verplichting)

Deze tekst kan in het Frans/Nederlands of Engels verstuurd worden.

  1. Ik denk dat het nieuwe bijkomende knooppunt op de Woluwelaan (dat de op- en afritten van de E40 in Kraainem volledig vervangt) mogelijks nog meer files zal veroorzaken in een gebied dat al verzadigd is. Bovendien zijn de werken zinloos omdat de op- en afritten al bestaan en goed werken.
  2. Ik ben hoe dan ook tegen het schrappen van de oprit naar de E40 richting Luik zonder eerst een alternatief te bieden.
  3. Er wordt geen project voorgesteld om de verbinding tussen Kraainem en Zaventem met het openbaar vervoer te verbeteren. Ik stel voor om de tram te verlengen van de Woluwelaan naar de luchthaven via het centrum van Zaventem; er zou een halte moeten komen aan de Oudstrijderslaan, die een overstap mogelijk maakt met bussen naar Sterrebeek, en aan de Leuvensesteenweg, die een overstap mogelijk maakt met bussen tussen Brussel en Leuven.
  4. De inwoners van Kraainem die in het noorden van de gemeente wonen, lijden onder het lawaai van de Ring en het lawaai van het viaduct van de E40. Kan u zorgen voor de vernieuwing van de oude geluidsschermen tussen de verkeerswisselaar E40 en de op- en afrit Wezembeek-Oppem en in een oplossing voor het lawaai van het viaduct van de E40 (vernieuwing van de voegen en het asfalt en/of plaatsing van geluidsschermen).