Over Kraainem Unie

Kraainem-Unie is een burgerbeweging die zich inzet voor het democratische leven van de gemeente en haar rigoureus en transparant beheer.

Meertalig, Kraainem-Unie verdedigt voorzieningen en rechten voor iedereen: zonder vrede in de gemeenschap is er geen toekomst!

Dankzij haar onafhankelijkheid van de traditionele politieke partijen beslist Kraainem-Unie zelf wat haar prioriteiten zijn voor de gemeente. Financieel ontvangen we geen subsidies of politieke bijdragen.

Kraainem-Unie in 3 data

2012

Kraainem-Unie werd in juli 2012 gesticht door 5 Kraainemnaars: José Michaux, Peggy Cortois, Marie-France Constant, Bertrand Waucquez en Carel Edwards.

Bij de verkiezingen van oktober 2012 werden, met bijna 20% van de stemmen – een groot succes voor een eerste deelname – 4 gemeenteraadsleden van Kraainem-Unie verkozen: Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Carel Edwards en Johan Forton.

Van 2012 tot 2018 vochten ze, vanuit de oppositie, voor een beter onderhoud van de gemeente, voor meer investeringen in de straten en in de voet- en fietspaden, en voor het behoud van de groene ruimtes.

2018

Bij de verkiezingen van oktober 2018 behaalt Kraainem-Unie het uitstekend resultaat van 32,5% van de stemmen, met 11 verkozenen tot gevolg (8 gemeenteraadsleden en 3 OCMW-raadsleden). Wij worden aldus de belangrijkste “partij” van de gemeenteraad.

Wij vormen dan een meerderheidscoalitie met de enige andere meertalige lijst van Kraainem: Pro Kraainem.

Bertrand Waucquez wordt burgemeester. Marie-France Constant en Johan Forton worden schepenen. Ten gevolge van de directe verkiezing van de schepenen in faciliteitengemeenten zetelen ze in het College van burgemeester en schepenen naast 3 schepenen van de oppositie! Deze 50/50 – situatie is vermoedelijk uniek in België, maar het werkt. In geval van meningsverschil in het College (waar de beslissingen unaniem moeten genomen worden) wordt het geschilpunt beslecht in de gemeenteraad (waar we de meerderheid hebben).

In het Vast Bureau van de OCMW heeft Kraainem-Unie niet de meerderheid. Damien Filippi vertegenwoordigt er ons.

2024

. Al 5 jaar resultaten, en we gaan verder!

Sinds januari 2019 werken onze verkozenen zich in het zweet om het welzijn van de Kraainemnaars te verbeteren. De staat van onze verwezenlijkingen is, volledig transparant, beschikbaar op www.kraainemdoingthings.be

In oktober 2024, 6 jaar ervaring rijker, willen we onze doelstellingen en engagementen verderzetten, en stellen we ons voor de derde keer kandidaat voor de verkiezingen.

Vandaag verenigt Kraainem-Unie rond haar project veel sympathisanten uit diverse professionele milieus, Franstalig, Nederlandstalig, en anderstalig. Hun actieve en enthoesiaste ondersteuning stelt de 11 verkozenen in staat om hun dagdagelijks werk tot een goed einde te brengen.

De VZW

Kraainem-Unie heeft de rechtsvorm van een vzw, opgericht op 6 mei 2013. De laatste statuten (herzien in overeenstemming met de nieuwe vzw-wetgeving) werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 december 2023.

  • Voorzitter: Carel Edwards
  • Vice-voorzitter: Marie-France Constant – Johan Forton
  • Secretaris: Jean Massart
  • Penningmeester: Laurent De Meutter
  • Gedelegeerd bestuurder: Siska Hallemeesch
  • Andere administratoren: Jean-Christophe Bernard, Vinciane Cardinael, Renaud Dainville, Damien Filippi, André Ivanszky, Colette Storms

Hoe is de burgerbeweging Kraainem-Unie begonnen?