Werkgroep “Ontmoetingscentrum” van het OCMW – vergadering van 24 mei 2023

Twee punten en ons standpunt! 

1) De aanpak voor de doelgroep “mantelzorgers” verfijnen 

De meest actieve leden van de werkgroep hebben informatie verzameld om te zien hoe andere gemeenten de ondersteuning van mantelzorgers aanpakken en hebben contact opgenomen met organisaties die expertise kunnen bieden (over verschillende ziekten, over de banden tussen professionals en mantelzorgers, over verschillende mogelijke respijtoplossingen voor mantelzorgers, over een methode om hulp te vinden bij emotionele overbelasting, oververmoeidheid, enz.).   

De diensten zullen de nuttigste elementen eruit halen en samenvatten. 

Het is de bedoeling om voor het einde van het jaar de mantelzorgers samen te brengen om hun mening te vragen en hun noden in kaart te brengen, zodat het aanbod van het OCMW aan deze behoeften kan worden aangepast. 

Als eerste stap lanceren we een oproep aan mantelzorgers om zich te melden. Sommige mensen doen dit werk om een ouder of familielid te helpen zonder zichzelf dit statuut te geven (want een mantelzorger heeft wel degelijk een statuut ! Onder bepaalde voorwaarden kan een mantelzorger een bescheiden financiële vergoeding krijgen van het ziekenfonds; Kraainem geeft eveneens een klein bedrag; zie de website van het OCMW: https://ocmw.kraainem.be/nl/mantelzorg  . 

Als u zorgt voor 

  • een familielid of een vriend/kennis in uw buurt, of u woont ermee samen 
  • als de persoon langdurig ziek en hulpbehoevend is (thuiszorg nodig, hulp voor boodschappen, maaltijden, om naar medische afspraken gaan, voor administratieve taken) 
  • als u allerlei diensten verleent als vrijwilliger 
  • en als de persoon thuis is blijven wonen, 

dan bent u mantelzorger. 

Deze taak kan vermoeiend, soms stresserend en uitputtend zijn als u die combineert met werk of de opvoeding van kinderen of als u zelf ouder bent. U hebt steun en hulp nodig; u hebt een pauze nodig om verder te kunnen, u hebt nood aan aflossing; u wil graag een luisterend oor om uw zorgen te delen… Durf hulp te vragen, want hulp bestaat, maar u weet niet waar u het moet zoeken… 

NEEM CONTACT OP MET HET OCMW VAN KRAAINEM. Stuur een e-mail naar annick.sonck@ocmw.kraainem.be of schrijf een brief naar Annick Sonck, OCMW Arthur Dezangrélaan 17 – 1950 Kraainem. Of bel 02 719 20 40 op maandag of woensdag tussen 9 en 11.30 uur. 

2) We zijn op zoek naar een geschikte naam voor het nieuwe ontmoetingscentrum, want de naam “Hoeve van Deuren” is niet langer zinvol. We hebben een naam nodig die in beide talen werkt en mensen zin geeft om naar het nieuwe ontmoetingscentrum te gaan! Deel uw ideeën met ons! 

Volgende vergadering: 27 september 2023