Het Kraainem-Unie team groeit voortdurend.

Kom erbij!

Zich engageren in Kraainem-Unie, dat is vooral: overtuigd zijn dat burgermobilisatie de zaken kan doen bewegen. Kraainem-Unie kan enkel ageren dankzij de steun van al onze sympathisanten en leden.

In de praktijk zijn er drie niveau’s van engagement: je kan sympathisant zijn, toegetreden lid, of werkend lid.

Sympathisanten zijn geen lid van Kraainem-Unie VZW. Het zijn mensen die op de hoogte willen blijven van onze activiteiten door zich op onze nieuwsbrief te abonneren, en die worden uitgenodigd op activiteiten en evenementen. In de praktijk kunnen ze de activiteiten van Kraainem-Unie ondersteunen door bv. onze publicaties uit te delen in een zone van de gemeente.

Toegetreden leden zijn sympathisanten die een jaarlijkse bijdrage betalen aan de VZW en die bereid zijn Kraainem-Unie effectief te ondersteunen. Ze worden “ambassadeurs”. Ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan open vergaderingen waarop informatie wordt gegeven over de acties en projecten. Ze kunnen deelnemen aan de gedachtewisselingen en hun ideeën naar voren brengen. Ze kunnen ook de beweging ondersteunen door de objectieven en waarden van Kraainem-Unie aan de andere burgers uit te leggen, door nieuwe leden te werven, …

De effectieve leden zijn toegetreden leden die bereid zijn om zich sterker in te zetten voor Kraainem-Unie, en een of ander project of thema kunnen “sturen”. Hun kandidatuur als effectief lid moet goedgekeurd worden door het bestuur. Ze zijn lid van de algemene vergadering en hebben stemrecht.

Geen of weinig tijd?
Jong of minder jong?
Nederlandstalig, Franstalig, Engelstalig?
Je wilt deelnemen aan het verhaal van Kraainem-Unie?

Neem contact op met ons via info@kraainem-unie.be

Elke nieuw lid krijgt een “Kraainem-Unie meter of peter” die hem of haar begeleidt om vertrouwd te geraken met de initiatieven en projecten van Kraainem-Unie, en met haar werkwijze.

Lidgeld

Wij zijn politiek en financieel neutraal en ontvangen geen subsidies noch politieke bijdragen. Als u onze waarden en doelstellingen deelt, werk dan met ons mee als lid van Kraainem-Unie of steun ons werk met een financiële bijdrage!

Jaarlijks lidmaatschap: €25 – €15 (<26 jaar – >60 jaar)

Onze bankrekening:
IBAN: BE59 7310 2340 1526
BIC: KREDBEBB