Project voor sociale woningen op het Kruisveld

Waar gaat het over?

Het gaat om een project met 32 sociale appartementen, 5 huizen te koop en 5 huizen te huur. Zoals jullie kunnen zien op de foto’s (die reeds werden getoond aan de buurtbewoners tijdens een infomoment in oktober 2021) gaat het om een mooi en redelijk project dat aangepast is aan het hellend vlak met veel groene zones.

Waarom en welke gevolgen

  • Deze bouwgrond is eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis die instaat voor alle sociale woningen in Kraainem, t.t.z. bouwt, financiert en beheert deze. Dit project heeft dus geen impact op de gemeentelijke financiën.
  • Bindend Sociaal Objectief (cfr. KU News p.3): Vlaanderen legt een minimum aantal sociale woningen per gemeente op tegen 2025. Kraainem zit ver onder het opgelegd objectief. De gemeente en/of Elk zijn Huis beschikken momenteel niet over alternatieve bouwgronden die hier in aanmerking voor kunnen komen. De gemeente heeft dus geen keuze.
  • Een parkeerplaats is voorzien voor elke wooneenheid (42) en 3 voor mindervaliden. Gezien de evolutie van de vervoergewoontes (deelmobiliteit, fietsen) en nabijheid van het openbaar vervoer is dit meer dan genoeg in het kader van dit project. Het heeft dus een beperkte impact op de parkeersituatie in de buurt
    Gezien het beperkte aantal bewegingen gelinkt aan dit project vergeleken met de reeds bestaande situatie is er ook een beperkte impact op de mobiliteit in de buurt. Bovendien zou de situatie moeten verbeteren na voltooing van de werken aan de Ring.
  • Dit terrein ligt niet in overstromingsgebied. Er worden wadi’s (waterinfiltratiesystemen) en groendaken voorzien die voor een verbetering van de infiltratie zullen zorgen en de waterstroom bij hevige regenval zal verminderen. Het project zal dus weinig impact hebben over het overstromingsrisico in gevoelige gebieden.

Door dit project af te wijzen zou de gemeente het risico lopen dat haar een ander project wordt opgedrongen, dat misschien veel omvangrijker zou zijn!