Union, welke unie ?

We bieden u een vergelijking aan tussen het gemeentelijk beleid zoals dat momenteel wordt toegepast door de coalitie van de Franstalige Unie en het gemeentelijk beleid zoals Kraainem-Unie het ziet en voorstaat.

Deze vergelijking heeft betrekking op verschillende punten: