“Union”. Echt?

Attitude en transparantie

Union

Verzameling van de lokale afdelingen van DéFI, MR en CdH

De mandatarissen van Union, gehandicapt door hun gebrekkige kennis van het Nederlands, gehandicapt door hun gebrek aan gemeenschappelijke visie en dus aan een programma, gehandicapt door hun intern gebikkel en hun extremistische visie van de communautaire dimensies, hebben een defensieve attitude ontwikkeld dat gebaseerd is op een geheimhoudingscultuur, met als doel om beter hun incompetentie te verbergen.

Zo verbiedt het intern reglement formeel om de debatten op te nemen en te verfilmen.

De notulen van de gemeenteraad worden niet volledig gepubliceerd, ondanks het feit dat het hier gaat om de openbaarheid van openbare akten.

De gemeenteraden zijn echte parodieën. Geen enkel debat is mogelijk en de schepenen beperken zich ertoe om antwoorden voor te lezen die door de administratie zijn voorgeschoteld. Indien tijdens een zitting een vraag wordt gesteld, antwoordt Union ofwel niet terzake, ofwel komt er helemaal geen antwoord en gaat Union over tot het volgend punt van de dagorde.

Kraainem-Unie

Burgerbeweging

De attitude van Kraainem-unie is ten gronde open en heeft als doel om een communicatie met de inwoners tot stand te brengen die transparant is en respect toont voor de principes en regels van de lokale democratie.

Kraainem-Unie zou er trots op zijn om opgenomen en gefilmd te worden tijdens de gemeenteraad. Zoiets is niet nieuw en gebeurt trouwens reeds in enkele gemeenten (en in het Parlement). We zullen dit blijven voorstellen.

De mandatarissen van Kraainem-Unie komen verschillende keren per maand samen om nauwgezet de dossiers voor te bereiden en hun interventies in de gemeenteraad.

Kraainem-Unie beoogt de gemeenteraad haar oorspronkelijk statuut terug te geven als belangrijkste beslissingsorgaan van de gemeente (het College zijnde “enkel” het orgaan dat zijn beslissingen uitvoert).

Andere vergelijkingspunten:

Een vergelijkingstabel is ook in pdf beschikbaar.