Union, welke unie?

Strategie

Union

Verzameling van de lokale afdelingen van DéFI, MR et CdH

Union is ontworpen als de vereniging van de Franstaligen, en dus onvermijdelijk gericht tegen de Vlamingen. De benadering is van nature negatief en sleurt Union in een even negatieve spiraal.

Binnenin Union vertegenwoordigt Défi de ultras, en heeft het communautaire spanningsvelden nodig om te overleven.

Een andere reden voor deze negatieve kablering is dat de vertegenwoordigers van Union heel slecht het Nederlands spreken. Bovenop het gebrek aan wil om samen te werken met hun Vlaamse gesprekspartners, is Union er in de praktijk gewoon niet toe in staat.

Op lokaal niveau heeft deze strategie betreurenswaardige gevolgen voor het goed beheer van de gemeente en is die op termijn onhoudbaar.

Kraainem-Unie

Burgerbeweging

Kraainem-Unie is een unie van Frans- en Nederlandstaligen gericht op een gemeenschappelijk, efficient beheer. Het is niet enkel een tweetalige lijst, het is ook een lijst van twee- (en zelfs meer-)taligen.

De strategie rust op twee assen: in principe harmonieuze relaties onderhouden met alle gepsrekspartners, en zich inkaderen in een burgerbeweging.

Veel Franstaligen die de beredeneerde keuze hebben gemaakt om zich in Kraainem te installeren in de Vlaamse regio zijn niet anti-Vlaams, slaan intellectueel niet tilt over communautaire kwesties, en zien soms zelfs de voordelen in van de hybride situatie. Kraainem-Unie is overtuigd dat de beste manier om ook het perspectief van de Franstaligen in de periferie te vertegenwoordigen erin bestaat om harmonieuze relaties te onderhouden met hun Vlaamse buren en vrienden alsmede met de Vlaamse administraties. Eén van de objectieven is trouwens de beëindiging van de onproductieve discussies die tot in den treure in onze gemeente plaatsvinden.

De burgerbeweging werd geboren enerzijds vanuit de weigering van de zg. traditionele partijen om tot de logica van de communautaire harmonie toe te treden, en anderzijds als reactie op de manipulatie en instrumentalisering van de Kraainemnaars door de ultras en hun metgezellen.

Andere vergelijkingspunten:

Een vergelijkingstabel is ook in pdf beschikbaar.