“Union”. Echt?

Relaties met de gemeentelijke administratie

Union

Verzameling van de lokale afdelingen van DéFI, MR en CdH

De Franstalige Kraainemnaars mogen weliswaar in het Frans communiceren met het gemeentebestuur, maar het administratief werk van dit bestuur gebeurt in het Nederlands. De ambtenaren worden trouwens gerecruteerd op basis van examens in het Nederlands.

Strategisch anti-Vlaams zijn heeft ook gevolgen voor de relatie met de gemeente-administratie.

Union, die het gangbaar Nederlands slecht beheerst, is niet bekwaam om efficiënt de administratie te leiden. Sinds jaren heerst er een politiek van “laat maar begaan”, met als gevolg dat de administratie de controle en de macht over veel domeinen heeft overgenomen.

Kraainem-Unie

Burgerbeweging

Kraainem-Unie wilt strikt het gemeentedecreet toepassen om een “afsprakennota” vast te stellen. Dit document bepaalt hoe de verkozenen en de administratie zullen samenwerken, de wederzijdse relaties tussen de verkozenen en de administratie, de omvang van de delegatie aan de gemeentesecretaris, de te behalen doelstellingen en op welke manier het werk van de administratie zal beoordeeld worden.

Kraainem-Unie wilt tevens stoppen met de geschenken en beloftes van Union aan de administratie in ruil voor vrede binnen de gemeente-administratie, zoals b.v. bedrijfswagens voor sommige gemeente-ambtenaren, of de bouw van een nieuw gemeentehuis (de renovatie van het bestaande volstaat). De gemeentelijke opcentiemen moeten niet dienen om de “sociale vrede” te financieren die Union onbekwaam is om te waarborgen en te onderhouden.

Andere vergelijkingspunten:

Een vergelijkingstabel is ook in pdf beschikbaar.