WerkgroepActiviteiten” van het OCMW – vergadering van 22 februari 2023

Deze tweede vergadering had als doel na te denken over activiteiten die nu reeds van start zouden kunnen gaan. Ze mogen niet te veel werklast betekenen voor het OCMW vermits die kampt met een ernstig personeelstekort. 

We geven hier kort het standpunt van de fractie PK-KU weer. 

Het voornaamste voorstel van de fractie PK-KU: wij vragen dat het OCMW op korte termijn iets op touw zet voor mantelzorgers, die een langdurig zieke (Parkinson, dementie…) of gehandicapte in het dagelijkse leven verzorgen en bijstaan. Mantelzorgers kunnen zich laten erkennen door hun mutualiteit en ontvangen een mantelzorgpremie. Kraainem voorziet een bijkomende premie van 50€ per maand (zie reglement op de website van het OCMW: https://ocmw.kraainem.be/nl/mantelzorg).  

PK-KU schuift twee pistes naar voren: 

  • Een informatiesessie door een expert (eventueel in samenwerking met een buurgemeente) 
  • De opstart van een “mantelzorgcafé” zodat mantelzorgers ervaringen kunnen delen, tips kunnen uitwisselen en elkaar kunnen ondersteunen. De ervaring met een Oekraïnecafé toonde dat het belangrijk is om lotgenoten te leren kennen om de eenzaamheid te doorbreken en te komen tot een groep van mensen die solidair zijn met elkaar. De voorkeur moet zeker gaan naar een fysieke ontmoeting. Een struikelblok is dat mantelzorgers op zoek moeten gaan naar iemand die hen vervangt als zij het huis uit willen, wat niet evident is.  De bestaande hulpverlening heeft een kostprijs (zie bv. de tweetalige organisatie Baluchon https://baluchon-alzheimer.be/nl-be/accueil-nl-test/ ). 

Tegen de volgende vergadering zullen wij concrete informatie inwinnen in expertisecentra, bij verenigingen en in gemeenten waar dergelijke activiteiten reeds bestaan, in Vlaanderen en in Brussel. 

Verschillende verenigingen organiseren pertinente activiteiten voor doelgroepen van het OCMW (vb “Gezond slapen” bij OKRA (Gilbert Theunis), valpreventie…) maar zonder onderling overleg. Elke vereniging deelt de informatie met haar kring deelnemers, waardoor er geen brede infocampagne is. Waarom geen globale kalender die op grotere schaal kan worden verspreid? De fractie PK-KU steunt dit idee die iedereen ten goede zou komen. 

Volgende vergadering: 3 mei 2023.