“Werken aan de Ring”: openbaar onderzoek Ring Noord

Een openbaar onderzoek is op 25 mei 2021 van start gegaan en zal tot 23 juli 2021 lopen. Het betreft de geplande werken aan de Brusselse Ring, beheerd door De Werkvennootschap voor het Vlaams Gewest. Deze enquête geeft u de gelegenheid om uw eigen mening te geven!

Uw PK-KU-afgevaardigden hebben de informatiebrochure doorgenomen die onlangs via alle brievenbussen is verspreid. Zij hebben tussen 30 mei en 7 juni de door De Werkvennootschap online georganiseerde informatiebijeenkomsten voor het publiek bijgewoond.

Onze conclusie is duidelijk: het is van essentieel belang dat u aan de enquête deelneemt door uw mening te geven. De gemeente heeft slechts een adviserende stem en is geen partner in het besluitvormingsproces.

Om het u gemakkelijker te maken, hebben wij hieronder een samenvatting van de situatie en een standaardtekst opgenomen die u – zonder verplichting – kunt gebruiken als u op de enquête wil reageren.

Wat moet u concreet doen om uw mening te geven:

 • elke reactie moet individueel zijn en uitgaan van natuurlijke persoon of een rechtspersoon
 • Alternatief 1: afgifte van uw brief bij de gemeente met ontvangstbevestiging: hiervoor moet een afspraak worden gemaakt
 • Alternatief 2: u stuurt een aangetekende brief naar het adres
  • Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling,
  • Omgevingsplanning- en projecten
  • Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 7 1000 Brussel
 • Alternatief 3: u vult het formulier online in met een e-id of itsme-identificatieprocedure

Hoe meer reacties De Werkvennootschap ontvangt, deste zwaarder onze stem zal wegen!

Geef deze informatie door aan uw buren en kennissen!

Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname.

Uw verkozen vertegenwoordigers van Pro Kraainem en Kraainem-Unie.

Voorgestelde tekst voor het antwoord op de openbare raadpleging

 1. Ik ben tegen het schrappen van de rechtstreekse verbinding van de Woluwelaan met de Ring omdat dit grote problemen zal veroorzaken voor de bevolking van heel Kraainem: niet alleen wordt de Woluwenaren een rechtstreekse toegang tot de Ring ontzegd, maar, en dat is misschien nog belangrijker, het verkeer van zowel pendelaars als Kraainemnaars wordt verplaatst naar de knooppunten van Wezembeek en Vierarmen, die nu al volledig verzadigd zijn tijdens de spitsuren.
 2. Ik ben tegen de volledige heraanleg van de op- en afritten van de E40 in Kraainem omdat dit een bijkomend kruispunt op de Woluwelaan impliceert dat waarschijnlijk nog meer verkeersopstoppingen zal veroorzaken in een reeds verzadigd gebied. Bovendien zijn de werkzaamheden overbodig omdat de op- en afritten reeds bestaan en correct functioneren, met uitzondering van de huidige oprit bij het Q8 pompstation, die een probleem vormt voor de verkeersveiligheid.
 3. Er wordt geen project voorgesteld om de verbinding tussen Kraainem en Zaventem met het openbaar vervoer te verbeteren. Ik stel voor de tram te verlengen van de Woluwelaan naar de luchthaven via het centrum van Zaventem; er moet een halte komen ter hoogte van de Oudstrijderslaan, die een verbinding met de bussen naar Sterrebeek mogelijk maakt, en ter hoogte van de Leuvensesteenweg, die een verbinding met de bussen tussen Brussel en Leuven mogelijk maakt.
 4. De inwoners van Kraainem die in het noordelijke deel van de gemeente wonen, hebben veel last van het lawaai van de Ring en van het viaduct van de autosnelweg E40. De vernieuwing van de oude geluidsschermen tussen het verkeersknooppunt E40 en de oprit Wezembeek-Oppem, en een oplossing voor het lawaai van het viaduct van de E40 (vernieuwing van de voegen en het asfalt, en/of plaatsing van geluidsschermen) dienen aan de huidige plannen toegevoegd te worden.