Hoogtepunten van de gemeenteraad van 25 mei 2021

De gemeenteraad begint met een aantal beslissingen en kennisnames van meer administratieve aard.

 • De unanieme goedkeuring van de jaarrekeningen van de kerkfabriek Sint-Pancratius en Sint-Dominicus
 • De rechtzetting van de notulen van 30 maart 2021 in verband met de vacature van financieel directeur
 • Het reglement voor de groepsverzekering voor het gemeentepersoneel
 • Het belastingsreglement op administratieve stukken
 • Het reglement op de grafische lichtkranten
 • De algemene vergadering van Elk zijn huis
 • De algemene vergadering van De Lijn
 • De algemene vergadering van Iverlek
 • De algemene vergadering van Logo Zenneland en de verlenging van de samenwerking
 • De verlenging van de samenwerkingsovereenkomt AZG

De gemeenteraad beslist dat Kraainem mee zal doen aan de Zonnebloemenactie van “Kom op tegen Kanker” op Europees niveau. De oppositie haalt aan voorkeur te hebben voor de actie op Belgisch niveau en stelt absoluut niet op prijs dat één van de acties bestaat uit het planten van zonnebloemen in de gemeente. Schepen Marie-France Constant (Kraainem-Unie) stelt voor aan beide acties deel te nemen gezien het geringe budget van de zonnebloemenactie. Het punt wordt gestemd meerderheid tegen oppositie onder protest van DéFI/MR die hier een politieke manoeuvre achter zien (nl. Zonnebloemen). Dat het over borstkanker preventie gaat schijnt minder belangrijk te zijn.

Er waren enkele interessante mondelingen vragen:

Raadslid André Ivanszky (Kraainem-Unie) vraagt naar de stand van zaken van de Kraainembons, een beslissing genomen enige maanden geleden door de gemeenteraad om inwoners waardebonnen te geven die ze kunnen spenderen bij de lokale handelaars waarvan vele onder de Covid restricties geleden hebben. Schepen Anne-Charlotte Sala (DéFI) antwoordt dat met de terugkeer naar het normale leven zij het nut niet meer inziet van deze Kraainembons (sic). Een schepen die een beslissing van de gemeenteraad naast zich neerlegt dat gebeurt niet elke dag, maar Schepen Sala doet er nog een schepje bovenop: zij is aan het denken over leukere dingen, zo heet het, en zal daar nog op terugkomen. De meerderheid pikt dit natuurlijk niet en neemt de zaak zelf in handen. Schepen Marie-France Constant (Kraainem-Unie) zal op de volgende gemeenteraad een reglement voor deze actie voorleggen om de beslissing alsnog uit te kunnen voeren.

Raadslid Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) vraagt naar aanleiding van een inbraak tijdens de Garage Sales in Kraainem om de gemeente te betrekken bij de organisatie van dit soort evenementen omwille van veiligheidsredenen. Carel Edwards (Kraainem-Unie) voegt eraan toe dat het evenement op zich heel positief is maar dat de publicatie ervan op www.brocante.be mensen met een agressieve en commerciële insteek aantrekt van heinde en verre.

Raadslid Bruno Vandersteen (MR) vraagt naar de stand van zaken van het mogelijk padelterrein aan de sporthal. Schepen Anne-Charlotte Sala antwoordt dat een vaste installatie niet toegelaten is in recreatiedomeinen en dat er de laatste tijd negatieve pers is in verband met geluidsoverlast door padelterreinen.

Raadslid Guillaume von Wintersdorff (Pro-Kraainem) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. schade aan het bloemenperk in de Rhododendronslaan. De bevoegde schepen, Elisabeth de Foetstraets (MR) antwoordt dat de diensten andere prioriteiten hebben. Raadslid von Wintersdorff betreurt dat dit probleem zich reeds vier maanden stelt.

Raadslid Guillaume von Wintersdorff (Pro-Kraainem) vraagt dat hij – uit puur praktische overwegingen – uitgenodigd wordt voor de vergaderingen van de werkgroep met Interza en dit omwille van zijn functie als vertegenwoordiger van de gemeente bij Interza. Schepen de Foetstraets (MR) is van mening dat dit enkel aan haar als schepen toekomt.

Raadslid Françoise De Vleesschouwer (DéFI) vraagt een stand van zaken in verband met het Vierarmenkruispunt en de Woluwelaan. Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) onderscheidt drie actuele mobiliteitsdossiers:

 • de herorganisatie van het Vierarmenkruispunt,
 • het fietspad op de Tervurenlaan en
 • de knip van de Woluwelaan.

1) De herorganisatie van het Vierarmenkruispunt zal deel uitmaken van een Gewestelijk Ruimtelijk Uivoeringsplanen zal pas binnen een viertal jaar aan bod komen.

2) Voor het fietspad ten koste van een rijvak op de Tervurenlaan heeft de bevoegde minister anders beslist en is er geen reden meer voor een Commissie Mobiliteit.

3) Sinds 2019 is het standpunt van de gemeente dat zij TEGEN de knip van de Woluwelaan is voor toegang tot de Ring. Eerst moet er duidelijkheid komen over het nieuw in te richten knooppunt ASC Kraainem om te zien hoe de verkeersstromen lokaal zullen geregeld worden). Er loopt op dit ogenblik een openbaar onderzoek van het Werkvennootschap naar de inwoners van de betrokken gemeenten toe over de hele kwestie.

Raadslid Oliver Joris (Pro-Kraainem) haalt aan dat het hier over deelgebied 4 in het mobiliteitsplan van de gemeente gaat. Hij vraagt naar de haalbaarheid van zijn oude voorstel om in de Annecylaan enkel lokaal verkeer toe te laten.

De raadslid Carel Edwards (Kraainem-Unie) vraagt – als laatste – een stand van zaken van de motie gestemd door de gemeenteraad in april om bij het gewestelijke Agentschap Wegen en Verkeer aan te dringen om de veiligheid van de voetgangers aan de verkeerslichten van het kruispunt Wezembeek/Astrid te verbeteren. De administratie antwoordt dat zij niet kan bevestigen dat de motie effectief vertrokken is.