Hoogtepunten van de gemeenteraad van 29 juni 2021

De voorzitter begint met een eerbetoon aan de onlangs overleden Jef van Eeckhout, een kraainemnaar in hart en ziel, die ooit politieagent in Kraainem is geweest maar ook jarenlang in de gemeenteraad zetelde als onafhankelijke. Jef was een markant figuur in de raad, een man die zijn dossiers kende en misstanden met humor en diplomatie aan de kaak wist te stellen. Jef werd door alle raadsleden gewaardeerd, ongeacht hun taal of politieke kleur. De gemeenteraad hield één minuut stilte ter nagedachtenis aan Jef.

Dankzij DéFI/MR krijgt onze gemeente de laatste tijd regelmatig bericht van de provinciegouverneur. In het begin van het jaar heeft deze tot tweemaal toe aan de collega’s van de oppositie moeten uitleggen dat hun pogingen om het meerjarenplan (budget) voor 2021 nietig te laten verklaren niet ontvankelijk waren. Ook een verzoek van hen aan de gouverneur om de burgemeester persoonlijk te laten betalen voor een interventie in een situatie van asbestverwijdering op een woning tijdens het weekend werd door de gouverneur afgewezen (hij dringt wel aan op het invoeren van een degelijk asbestreglement voor de gemeente).

Een verzoek van de gemeenteraad van maart om formeel een taalregister te mogen gebruiken om aan die bewoners die dat wensen hun documenten direct in het Frans op te sturen is door de gouverneur verworpen. De gemeenteraad gaat in beroep.

Juni is altijd de maand waarin het budget van het Meerjarenplan wordt bijgesteld. Hoewel er één week tevoren een commissie Algemene Financiering is geweest komt Bruno Vandersteen (MR) met een hele reeks gedetailleerde vragen die hij om onbekende redenen niet op de commissie heeft gesteld. Bertrand Waucquez, die zijn dossiers goed kent, maakt er gebruik van om een aantal zaken nog eens tot in de puntjes uit te leggen. Bijvoorbeeld:

  • Renovatie van het Chaudron gebouw en de PWA (voormalig politiebureau). Voor de PWA gaat dit voort en zullen de verschillende activiteiten hier zo spoedig mogelijk worden ondergebracht (hoofdzakelijk keramiek en fotografie). Daarna zal de Chaudron gerenoveerd worden. Voor het voormalig vredegerecht worden verschillende opties bestudeerd. Een definitieve beslissing wordt tegen het einde van dit jaar genomen.
  • Een padelterrein in Kraainem heeft veel bijval. De mogelijkheden worden bestudeerd, maar men moet ook rekening houden met klachten over geluidsoverlast die rond deze activiteit reeds gemaakt zijn. Een mogelijke locatie zou op de site van de sporthal zijn.
  • De sporthal heeft een beter ventilatiesysteem nodig. De werken zijn bezig.
  • Ook is een budget van 240.000 EUR uitgetrokken voor de renovatie van het kerkhof, met behoud van de huidige stijl waar mogelijk. Dit heeft de voorkeur van de meerderheid boven een meer drastische oplossing, waarvoor weinig draagvlak bestaat onder de bevolking.

Een ander hoogtepunt van deze gemeenteraad was het soms felle debat over de z.g. “Kraainembons” en het gemeentelijk reglement hierover. De verantwoordelijke schepen, Marie-France Constant (Kraainem-Unie) legt uit hoe dit initiatief plaatselijke handelaars een platform biedt en ook een zichtbaarheid op langere termijn. Voor Véronique Caprasse (DéFI) is dit allemaal overbodig nu alle winkels weer open. De gemeente heeft bovendien al twee keer steunmaatregelen getroffen. Bij de oppositie denkt men dat deze bons te laat komen, en men vreest ook dat sommige handelaars over het hoofd worden gezien. Zij zien hier blijkbaar niet een kans om de plaatselijke economie een boost te geven en om handelszaken meer in de kijker te zetten dankzij een nieuwe internetsite voor hen die mee doen aan deze actie, die overigens ook na de uitgifte van de bons zal doorgaan. Het platform zal binnenkort online zijn.

En dan zijn daar de werken aan de Ring Noord en de verschillende op- en afritten. Twee gelijkaardige moties waren ingediend tegen het knippen van de verbinding tussen de Woluwelaan en de ring (één door Vinciane De Meutter-Cardinael voor Kraainem-Unie en Pro-Kraainem, de ander door de oppositie).

Voor alle duidelijkheid: het college van burgemeester en schepenen verzet zich tegen dit plan sinds mei 2019, en werd daarin destijds gesteund door de gemeenteraad, zoals ook nu weer het geval is. Het openbaar onderzoek opgestart door “Werken aan de Ring” geeft inwoners de kans om voor 23 juli hun (individuele) stem te laten horen (meer info). Hoe meer mensen van zich laten horen, hoe meer gewicht ons standpunt in de schaal zal leggen.

Volgende gemeenteraad: 20 juli 2021