Vernieuwing van de milieuvergunning van de luchthaven Brussels Airport

In juli 2024 vervalt de exploitatievergunning van Brussels Airport Company (BAC) voor de uitbating van de nationale luchthaven Zaventem.

De Vlaamse overheid verklaarde op 30 november 2023 het dossier van de hernieuwing omgevingsvergunning van Brussels Airport volledig en ontvankelijk.

Het openbaar onderzoek voor de hernieuwing exploitatievergunning loopt van 10 december 2023 tot en met 8 januari 2024. Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de vergunningsaanvraag of het nog niet goedgekeurd project-MER worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Machelen, Kortenberg, Steenokkerzeel of Zaventem.

De hernieuwing van de exploitatievergunning heeft een aanzienlijke rechtstreekse impact op volksgezondheid, natuur, klimaat en de leefomgeving van de inwoners van Kraainem en de andere gemeente rondom de luchthaven.

De belangrijke knelpunten en aandachtpunten waarop kan worden gereageerd zijn:

 • Voer een verbod op nachtvluchten in.
 • Plafonneer het totale aantal vliegbewegingen.
 • Voer een lage-emissiezone in de lucht in, zodat enkel nog geluidsarme en op termijn CO2-arme vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven.
 • Voer geluidsnormen en frequentienormen in, voor minder geluidshinder op de grond.

Hoe dien ik een bezwaar in?

 • Digitaal via het omgevingsloket: omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2022106386
 • Schriftelijk door middel van een brief bij één van colleges van burgemeester en schepenen:
  Postadres van de colleges van burgemeester en schepenen

  • Zaventem – Diegemstraat 37 – 1930 Zaventem
  • Machelen – Woluwestraat 1 – 1830 Machelen
  • Steenokkerzeel – Dienst Omgeving – Orchideeënlaan 17 – 1820 Steenokkerzeel
  • Kortenberg – Dr. V. De Walsplein 30 – 3070 Kortenberg

Publiek informatiemoment

Op 14 december 2023 werd een publiek informatiemoment (digitale infosessie) georganiseerd, waarbij experten uitleg geven en vragen beantwoorden over de hernieuwing van de omgevingsvergunning van Brussels Airport en het milieueffectendossier (MER). Bekijk de video

Jullie vinden hier alle documenten die in het Omgevingsloket beschikbaar zijn.

Voor meer informatie, zie Openbaar onderzoek: Brussels Airport