De hoogtepunten van de gemeenteraad van 28 november 2023

Het is een gemeenteraad die past bij de aanloop naar de eindejaarsfeesten; bijna alle punten worden met unanimiteit gestemd. Dit geldt o.a. voor de benoeming van de nieuwe Algemeen Directeur. 

De vereniging Discover Kraainem organiseert in 2024 een tentoonstelling van het werk van Antoine de Vinck. Dit in het kader van de 100-jarige verjaardag van deze Kraainemse ceramist. De gemeenteraad aanvaardt in dit verband een geschenk van de familie de Vinck dat zal worden geplaatst in de Sint Dominicuskerk.  

De volgende punten gaan over vertegenwoordiging van de gemeente in vergaderingen van intercommunales (Creat CV, Haviland, Interza,). 

Zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar worden alle werkingssubsidies voor de sport-, cultuur- en jeugdraden gestemd.  

Ook de volgende subsidies werden goedgekeurd:  

  • Chiro BAM 
  • Scouts Saint André 
  • Scouts Saint Dominique
  • Scouts Saint Joseph 
  • Scouts Saint Pancrace 
  • KNA (100-jarig bestaan) 
  • Wokenergie 
  • Ontwikkelingssamenwerking 2023 

 Ook de mondelinge vragen blijken op deze dinsdagavond geen probleem te zijn. Burgemeester Wauquez (Kraainem-Unie) komt terug op een vraag van raadslid Vandersteen (MR) over het kerkhof. Zo is het budget voor een grootste aanpak uit het meerjarenplan verwijderd. Wel is men bezig met de registratie van alle concessies, eigenaars, locaties, enz. De aanplakking van de vervallen concessies is in volle gang. Vragen over een potentiële wijziging van de configuratie van het kerkhof worden in de komende weken binnen het college besproken. Ook werd een vergadering georganiseerd ter plaatse met alle actoren van toekomstige maatregelen. 

Schepen Forton (Kraainem-Unie) komt terug op de vraag van raadslid Marichal (MR) over beboeting voor parkeren met een niet-conforme parkeerschijf. Er is overeengekomen met City Parking om in deze gevallen eerst een waarschuwing te geven en niet meteen een boete uit te schrijven. 

Op een vraag van Pierre Simon (DéFi) legt Forton uit dat de tijdelijke halte van de bus (die momenteel de tram vervangt) aan het tankstation Vier-Armen weliswaar nadelen heeft maar het voordeel is dat de bus zo minder tijd verliest in het verkeer. De spoorwerken aldaar duren tot 2024. De files worden veroorzaakt door de bouw van de fietsbrug. Door de wijziging van de funderingstechniek van die brug werd meer opgebroken dan oorspronkelijk verwacht. Daarom kunnen de ingenomen baanvakken niet terug vrijgegeven worden.  

Schepen d’Ursel komt terug op een vraag van raadslid Edwards (Kraainem-Unie) over het gebruik van het gemeentelijk wapen op haar persoonlijke visitekaartje, iets dat van rechtswege geregeld is door een omzendbrief. Volgens de schepen mag zij dat doen van de Vlaamse Overheid omdat de kaart dient voor de uitoefening van haar ambt. “Het visitekaartje mag echter niet gebruikt worden voor politieke doeleinden”, aldus het advies. Volgens Edwards is dit bij de haren getrokken. Hij dankt haar voorlopig voor haar antwoord maar laat het hier niet bij zitten.  

Volgende gemeenteraad op 19 december 2023