Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 oktober 2023

Een belangrijk agendapunt: het OCMW sluit zich aan, zoals sinds 2010, bij het systeem van minimumlevering van gas of elektriciteit voor verwarming aan het nachttarief voor wie verwarmt met elektriciteit. Deze maatregel komt ten goede aan mensen die een ‘Prepaid’ kaart gebruiken om hun energie te betalen en die het deze winter misschien moeilijk zullen hebben om de verwarmingskosten te betalen. Het OCMW springt bij en kan tot 70% terugbetaald krijgen door de energieleverancier. In principe is 30% van de kosten ten laste van de klant, maar het OCMW Kraainem zal deze kosten zoals altijd dekken.  

Gezien de inflatie zal de prijs van de maaltijden voor senioren (Lunch & Co, Resto & Co) vanaf 1 januari 2024 verhoogd worden naar 8 euro (ipv 7 euro) voor inwoners van Kraainem en naar 10 euro (ipv 9 euro) voor niet-Kraainemnaren. 

Kraainem-Unie stelt twee mondelinge vragen: 

  • Colette Storms spreekt over de moeilijkheden die het OCMW ondervindt om poetspersoneel te vinden. In de oproep tot kandidaten is er een onduidelijkheid: zoeken we C-profielen (kandidaten met een diploma) of D-profielen (zonder diploma)? Het organogram voorziet niet langer in D-profielen, maar het blijkt onmogelijk om C-profielen te vinden. Het is bovendien ook bijzonder moeilijk om kandidaten te vinden die voldoen aan de tweetaligheidsvereisten (waar we niet mogen van afstappen). 

De adjunct-directeur erkent dat de beslissing om aan te werven op C-niveau lovenswaardig was (het doel was om poetspersoneel een beter salaris te garanderen), maar de realiteit is dat het niet werkt. Dit aspect zal daarom moeten worden heroverwogen binnen het MAT (Management Team), in overleg met de vakbonden. De Gemeenteraad moet het nieuwe voorstel dan goedkeuren. 

  • Damien Filippi hoorde op RTBF over de federale beslissing om OCMW-cliënten toe te laten via het internet contact op te nemen met het OCMW.  Dit zou in eerste instantie een experimenteel project zijn. Het OCMW van Kraainem is geen vragende partij. 

Op het einde van de Raadsvergadering stelde het nieuwe hoofd van de sociale dienst, Mevr. Debbie Verlooy, de activiteiten van het OCMW op sociaal vlak voor. Het OCMW is verantwoordelijk voor: 

  • Het uitbetalen van het minimum integratie-inkomen (Belgische volwassenen die geen loon of uitkering hebben) of het equivalent daarvan voor vreemdelingen (bv. die erkend zijn als vluchteling)  
  • Financiële steun van het OCMW voor energie, water, tv- en internetabonnementen, enz. voor mensen met een zeer laag inkomen 
  • Ervoor zorgen dat iedereen een waardig bestaan kan leiden 
  • Kwetsbare mensen helpen onafhankelijker te worden 
  • Administratieve ondersteuning verlenen, hulp bij budgetbeheer, schuldbemiddeling, erkenning van rechten verkrijgen, enz. 
  • Psychosociale ondersteuning 
  • Juridisch advies 
  • Samenwerkingsprojecten met andere lokale overheden.