Rapport van de gemeenteraad van 27 november 2018

De volgende leden waren afwezig: Françoise de Vleeschouwer (Union), Pierre Simon (Union), Thierry Van De Plas (Union), Joost Vanfleteren (Open).

De vergadering is in recordtempo afgewerkt.

De eerste tien punten worden zonder discussie unaniem goedgekeurd (zie dagorde).

Punt 11 ging over het installeren van bewakingscamera’s op gevoelige plaatsen in de gemeente, zoals de Patronaastraat omgeving (waar deze zomer zwaar geweld is gepleegd tegen scouts) en St-Dominicus. Kraainem-Unie en Open verwijzen naar andere gevoelige plaatsen in de gemeente waar blijkbaar geen camera’s voorzien zijn. De burgemeester antwoordt dat de werkgroep (politie en gemeenten) hier nog mee bezig is en dat andere plaatsen ook worden overwogen (Kinnen, Markt). Hoeveel het systeem gaat kosten (leasing, investering, onderhoud) is ook niet duidelijk.

De installatievergadering voor het nieuwe bestuur wordt kort bevestigd: 8 januari 2019 om 18 u. De verkozenen hebben de tijd tot 21 december a.s. om hun geloofsbrieven voor te leggen.

Luc Timmermans (Open) herinnert schepen de Foestraets eraan dat zij eerder dit jaar niet heeft willen meewerken aan de actie “Curieuze Neuzen” omdat zij zelf andere plannen had voor een soortgelijk onderzoek. Nu blijkt dat daar weinig van in huis komt. Eerst zou volgens haar de situatie moeten verbeteren, bovendien zijn de metingen van de VVM (Vlaamse Milieumaatschappij) nu betrouwbaar genoeg voor onze gemeente om geen bijkomende actie te moeten nemen. Zij verzekert dat zij hier hard mee bezig is met de diensten maar veel wijzer wordt de gemeenteraad niet.

Op een vraag van Johan Forton (Kraainem-Unie) over het bouwproject bij het Klooster van de Visitatie blijkt dat het advies van de gemeente aan de Deputatie nog niet gegeven is en dat de beslissingstermijn voor de 2de keer verlengd werd.

Dan is er de vraag van een inwoner om gehoord te worden. Hij heeft hierover reeds in oktober een schriftelijk verzoek ingediend maar kreeg nog geen antwoord. Marie-France Constant (Kraainem-Unie) en Luc Timmermans zijn twee van de raadsleden die gevraagd hebben dit te agenderen. Waar gaat het om? Betrokken inwoner betreurt wat hij onethisch gedrag noemt, nl. het door MR/DéFI gepubliceerde verkiezingspamflet “Kraainem en danger”. Hij verzoekt formele veroordeling van dit soort publicaties en vraagt hoe het zit met een evt. gedragscode dienaangaande. De voorzitter (Dominique Houtart) antwoordt dat de juridische dienst van de gemeente adviseert dat dit in feite een persoonlijke interpretatie betreft en daarom niet binnen de bevoegdheid valt van de gemeenteraad. Hierop breekt een woelig debat los tussen de voorzitter en bepaalde raadsleden, maar de voorzitter wil nergens van weten, is weinig geïnteresseerd in een deontologische code, zwaait met het huishoudelijk reglement, en gaat over naar het volgende punt.

Dit betreft een motie om een werkgroep op te richten (leden van de Commissie Welzijn, een schepen, voorzitter OCMW) die op zeer korte termijn (1 maand, 6 weken) moet bepalen in hoeverre en op welke manier de gemeente praktische hulp kan bieden om het leed van een beperkt aantal migranten van het Maximiliaanpark te verlichten in samenwerking met het Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen. De werkgroep wordt na stemming effectief gecreëerd en zal desgewenst technisch en juridisch advies kunnen vragen aan de gemeentediensten.

Volgende vergadering: 18 december 2018 om 18u30, laatste gemeenteraad van het jaar.