Prioriteiten voor 2019 – 2024

Daar het programma van LB nauw bij dat van Kraainem-Unie aanleunt, hebben wij snel een akkoord gevonden omtrent het toekomstige bestuur en de prioriteiten van de gemeente, waaronder (niet-exhaustieve lijst):

  • Korte en middellange termijn oplossingen vinden voor de overstromingsproblemen in Kraainem Noord
  • Het wegennet en de voet-en fietspaden opknappen
  • Vorm geven aan het sociaal project van de Hoeve Van Deuren
  • De veiligheid verhogen (op de publieke plaatsen, op onze wegen en voor de privéwoningen)
  • Het openbaar vervoersaanbod in het geheel van de gemeente verbeteren (gesprek met de MIVB en De Lijn)
  • De levenskwaliteit beschermen (geluidsoverlast, groene ruimtes, sluikverkeer, luchtkwaliteit,…)
  • De burgerparticipatie aanmoedigen

Lees het volledig programma.