De hoogtepunten van de gemeenteraad van 29 augustus 2023

Een relatief kalme gemeenteraad aan het einde van de vakantie. Voor de diensten is de adjunct-directeur-generaal, de heer Christophe Clerin, aanwezig. Hij vervangt voorlopig de algemeen directeur, Mevr. Eggermont, die overstapt naar een nieuwe post buiten Kraainem.

De notulen werden aangepast met een correctie voorgesteld door Carine Pin (Pro Kraainem). Dan volgen probleemloos een aantal administratieve zaken zoals criteria voor de evaluatie van de adjunct-directeur-generaal, en de goedkeuring van de rekeningen voor 2022 van de kerkfabrieken van Sint Domenicus en Sint Pancratius.

De gemeenteraad moet een beslissing nemen om Kraainem aan te sluiten bij het nieuwe digitale “vastgoedinformatieplatform dat door het gewest in fasen wordt ingevoerd. Het nieuwe systeem zou de koop- en verkoop procedures van onroerend goed moeten versnellen. Daar de meeste gebruikers van het systeem notarissen en makelaars zijn (en zelden particulieren) wil Vlaanderen evt. taalfaciliteiten over laten aan de gemeenten (op eigen kosten). De meerderheid van Pro Kraainem en Kraainem-Unie hadden een amendement neergelegd waarin toepassing van de taalfaciliteiten geëist werd, Défi-MR wilde hieraan toevoegen dat dit vanaf 2024 het geval moest zijn. Uiteindelijk trekt de meerderheid het amendement terug en wordt het punt verdaagd (de oppositie onthoudt zich vreemd genoeg van stemming); nader contact met het gewest lijkt ons hier de beste weg.

Dan komt het nieuwe politiereglement ter stemming. De tekst die voorligt is het resultaat van maanden werk – in werkgroepen en in de politieraad van WOKRA, die uiteindelijk unaniem deze tekst heeft aangenomen. DeFi-MR zetelt in beide, maar de ervaring leert dat voor bepaalde leden van deze fractie de gemeenteraad een toneel is waar zij zich graag begeven in hun rol als volkstribuun. De eindeloos uitvergaderde punten van de oppositie worden door hun opnieuw op tafel gelegd, met nog wat extra ideeën op de koop toe. De burgemeester (Bertrand Waucquez, Kraainem-Unie) wordt weeral beschuldigd van hooghartigheid, wat hem niet belet om voor de zoveelste keer alles nog eens geduldig uit te leggen. Nieuwe ideeën voor de volgende versie [2024] van het politiereglement kan men tot 31 december 2023 voorleggen. De huidige versie wordt goedgekeurd met onthouding van de oppositie.

Een punt over erfpacht voor een electriciteitscabine wordt zonder discussie goedgekeurd.

Ook de verlenging van de subsidieregeling voor de aankoop van elektrische fietsen tot eind 2025 geeft geen probleem. Vanuit de meerderheid wordt voorgesteld om ook de aankoop van gewone fietsen op deze manier te steunen. Niet iedereen heeft tenslotte de middelen voor een elektrische fiets, zelfs met (maximaal) 200 euro aan subsidie van de gemeente.

Bij de mondelinge vragen vraagt Pierre Simon (DéFi) aandacht voor het feit dat bij de werken die momenteel bij Vierarmen/d’Huart/Mechelse Steenweg bezig zijn een vluchtheuvel in de middenberm is verdwenen, waardoor er verwarring ontstaat bij afslaand verkeer. Hierdoor gebeuren veel kleine aanrijdingen. De schepen van mobiliteit, Johan Forton (Kraainem-Unie) gaat er meteen werk van maken met de diensten en AWV (Agentschap Vlaamse Wegen en Verkeer).

De oppositie blijft kritiek hebben op het feit dat bruiloften nu collectief gevierd worden. Dit zou veel koppels ontmoedigen om de uitnodiging te aanvaarden. De burgemeester weerlegt deze kritiek; hij heeft lovende reacties van de betrokkenen ontvangen. Ook legt hij uit, alweer voor de zoveelste maal, dat het hier om force majeure en een tijdelijke maatregel gaat: de gemeente heeft domweg het personeel niet op het ogenblik om jubilarissen met hun gasten fatsoenlijk te ontvangen op individuele basis. Als wij erin slagen om de huidige vacatures op te vullen in het personeelsbestand kunnen wij hierop terugkomen.

Volgende gemeenteraad op 26 september om 19 uur.