De hoogtepunten van de gemeenteraad van 26 september 2023

Een hele reeks administratieve punten wordt zonder veel discussie ter kennisname aangenomen of gestemd, vaak zelfs met eenparigheid. Dit geldt voor zaken als de jaarrekening 2022, de opvolgingsrapportering voor het eerste semester 2023 van het Meerjarenplan, besluiten i.v.m. de intercommunale Haviland, functiebeschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 (GBS De Klimboom), een hoog technisch document over de participatie van inwoners in het bestuursproces, toekenning van toelagen voor familiehulp, enz., enz.

Ook sluit de gemeente zich aan bij Toerisme Vlaams-Brabant (en stuurt schepen Constant – Kraainem-Unie – als afgevaardigde). Verder wordt aansluiting bij het nieuwe Vastgoedinformatieplatform van het gewest goedgekeurd, zij het met een amendement van Kraainem-Unie om dit systeem ook in het Frans toegankelijk te maken voor particulieren. In eerste instantie zou dit platform bedoeld zijn voor notarissen en vastgoedfirma’s. Zodra het systeem voor particulieren beschikbaar is zullen deze conform de faciliteiten die in Kraainem van toepassing zijn hier desgewenst in het Frans gebruik van kunnen maken.

Een subsidie humanitaire hulp aan de slachtoffers van de rampen in Marokko en Libië (10.000 EUR) wordt unaniem goedgekeurd.

Maar dan gaan de poppen aan het dansen. De Vlaamse Rand heeft een vergunning aangevraagd voor een evenement genaamd “Wieltjesparade” in De Lijsterbes en zaal Cammeland. Het gaat o.a. om een niet gemotoriseerde stoet die door Wezembeek, Sterrebeek, Tervuren en Kraainem trekt.  Er was geen consensus bereikt in het college van burgemeester en schepenen. Vanuit de oppositie vond men dat dit te veel geluidsoverlast zou geven. Uiteindelijk werd de aanvraag goedgekeurd met 5 onthoudingen (MR) die niet werden toegelicht.

Dan is er de aanvraag van de vereniging Librado voor de organisatie van hun jaarlijkse mossel en steak festijn. Men vraagt om tafels, een uitzondering op parkeerverbod die dag, een besluit over het serveren van sterke drank en publicatie van het evenement op de lichtborden van de gemeente. Dit feest, dat al sinds jaar en dag door deze Kraainemse vereniging wordt georganiseerd, en dat altijd de (bescheiden) steun van de gemeente geniet, is voor DéFi/MR plots een politieke bijeenkomst geworden, georganiseerd door Open VLD. Ook hier blijven serieuze argumenten uit. Het besluit moet artikel voor artikel gestemd worden. Men stemt uiteindelijk unaniem voor, behalve voor publicatie van het evenement door de gemeente, hier stemt de oppositie tegen (met 1 onthouding).

Het venijn van raadsvergaderingen zit vaak in de staart, bij de mondelinge vragen. DéFi-MR heeft een probleem met het feit dat Kraainem-Unie flyers heeft gedistribueerd voor haar eigen Apero Time evenement bij Kasteel Jourdain op 24 september, maar daarbij ook een flyer (gedrukt en betaald door Kraainem-Unie) voor het Bal Pop op 23 september in de bus deed. Voor de oppositie is dit politieke recuperatie en machtsmisbruik. Waarom niet gewoon het gemeentelijk Infoblad gebruiken? Men dreigt met de deontologische code van de gemeenteraad.

Schepen van communicatie Constant legt uit dat Bal Pop in het Infoblad aangekondigd werd maar dat er problemen waren met de distributie, waardoor veel mensen het niet ontvangen hebben. Flyers voor Volksbal die zijn neergelegd op de Septemberfeesten zijn daar weggehaald (door wie en waarom?). Vorig jaar hebben mensen overigens geklaagd dat zij niet op de hoogte waren van het feest van dat jaar. Om dat te vermijden, en omdat de diensten niet de capaciteit hadden dit op korte termijn te doen, heeft Kraainem-Unie zelf de zaak in handen genomen.

Maar de oppositie heeft nog meer pijlen op haar boog: de gemeente heeft voor de Garden Party van 21 juli een fotograaf ingehuurd die “toevallig” (het woord werd smalend gebruikt) een sympathisant van Kraainem-Unie is. Mevrouw Caprasse (DéFi) ziet hier duidelijk een voorbeeld van gesjoemel. Schepen Forton (Kraainem-Unie) legt uit dat er verschillende prijsopgaven zijn gevraagd en dat de persoon in kwestie de goedkoopste was. Zo hoort men dat aan te besteden.

Raadslid Edwards (Kraainem-Unie) wijst de sprekers van de oppositie erop dat zij niet in een positie zijn om met de deontologische code van de gemeenteraad te zwaaien. Zij hebben nl. in een openbare zitting Kraainem-Unie openlijk beschuldigd van falsheid in geschrifte (onjuist contract met een fotograaf). Bovendien werd de naam van de fotograaf genoemd, hetgeen wettelijk niet kan. Wij hebben hier dus te maken met een wettelijke overtreding, openbare smaad en laster. Hij eist dat deze aantijgingen worden ingetrokken.

Volgende gemeenteraad: dinsdag 31 oktober 2023 om 19u