Burgerplatform voor de hulp aan vluchtelingen

De migratiepolitiek vormt het onderwerp van veel debatten. Migranten, asielaanvragers, vluchtelingen of illegalen: hoe moet de burger er nog aan uit geraken?

Wat is een migrant? Een migrant is eenvoudig iemand die zijn land van oorsprong verlaat om naar een ander land te gaan. Met deze term duiden de kranten vooral mensen aan die oorlogszones verlaten (Soedan, Eritrea,…) om naar het zogenaamd paradijs Groot-Brittannië te gaan. België is dus enkel een transitzone die migranten zo snel mogelijk hopen te doorkruisen en waar zij jammer genoeg aan hun lot worden overgelaten.

Waarom willen ze allen naar Groot-Brittannië? Veel verkeerde informatie circuleert bij de migranten, onder meer dat Groot-Brittannië niet het verdrag van Dublin toepast en dat ze niet naar een ander land zullen uitgewezen worden. Natuurlijk spelen de taal en de contacten ter plaatse (vrienden, familie) ook een rol bij de keuze van deze bestemming.

Voor de Kraainemnaars kunnen de migranten van het Maximiliaanpark ver lijken, maar elke dag mobiliseren zich tientallen inwoners van Kraainem: ze bieden hen onderdak, geven hen voeding, brengen hen van de ene plaats naar de ander, of geven hen advies.

Hoe helpen in Kraainem?

1) Onderdak bieden. U kiest uw dag, een eenvoudige SMS met uw coördinaten en het aantal beschikbare plaatsen, en de migranten komen nog dezelfde avond bij u aan. De plaatselijke antenne van het burgerplatform die de gemeentes Kraainem, Wezembeek, Woluwe en Sterrebeek omvat is er om u te begeleiden. Aarzel niet om onderdakaanbieders te ontmoeten en naar hun aangrijpende getuigenissen te luisteren.

2) Ik zou wel willen… maar mijn huis is te klein: de was doen, taxi spelen, voedingswaren verzamelen of kledij (zie lijst): details die onbeduidend lijken maar toch heel wat ademruimte geven aan de aanbieders van onderdak…

3) Wat nog? Veel VZW’s zijn wanhopig op zoek naar vrijwilligers. Zo hebben b.v. de (kleine en grote) aanbieders van collectief onderdak nood aan ondersteuning, of het nu geld of tijd is.

Is dit wettig? Ja, deze soort hulp past in de humanitaire clausule van de wet van 15/12/1980 (artikelen 77 en 77bis). Wat niet wettig is: alles wat niet binnen het humanitair kader past, b.v. geld geven of krijgen, migranten naar een parking brengen (meer info via het platform),…

Wat doet de gemeente? In December 2018 werd een werkgroep opgericht om de hulpmogelijkheden aan het burgerplatform te evalueren. De conclusies werden op de gemeenteraad voorgesteld van 18 december 2018 (zie verslag van de gemeenteraad). Het burgerplatform organiseerde op 23 januari 2019 op het gemeentehuis een informatiesessie om bij de burgers de bewustwording van de migratieproblematiek te vergroten.

Infos et contact :

Facebook : www.facebook.com/groups/hebergementcitoyen.wokra.woluwe/

Email : refugeeskraainem@gmail.com

Meer weten: