Welke activiteiten en voor wie in het nieuwe OCMW-ontmoetingscentrum? Een werkgroep is opgestart om hierover te brainstormen!

Sinds enkele maanden dringen de mandatarissen van de fractie PK-KU in het OCMW aan op brainstorming over mogelijke activiteiten in het toekomstige ontmoetingscentrum (“Hoeve van Deuren”) aan de Dezangrélaan. Na veel druk (zie onze interventies op de OCMW-raden van 24 februari 2022, 30 augustus 2022 en 29 september 2022) hebben zij de oprichting van een werkgroep “Activiteiten” verkregen die buiten de OCMW-raden om zal vergaderen. De leden zijn: twee vertegenwoordigers per fractie en twee vertegenwoordigers van de administratie. Voor de fractie PK-KU zijn Gilbert Theunis (PK) en Colette Storms (KU) aanwezig.

De werkgroep is op 11 januari 2023 voor het eerst samengekomen om doelgroepen op te lijsten voor wie/met wie het OCMW-activiteiten zou willen organiseren. De lijst is breed bedoeld, omdat het nieuwe gebouw een plaats moet zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en het personeel van het OCMW kunnen aanspreken.

Volgende doelgroepen zijn alvast opgenomen in de lijst: senioren, jongeren, mensen met een ziekte of handicap en hun naasten, eenoudergezinnen, niet-Belgen, nieuwe inwoners van Kraainem, mensen met een digitale kloof, intergenerationele groepen, vrijwilligers.

Tijdens de tweede vergadering, die gepland is voor 15 februari 2023, zal de werkgroep nagaan welke activiteiten op korte termijn kunnen worden overwogen, nog vooraleer het ontmoetingscentrum is voltooid (zomer 2024).