Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2023

De Raad keurt de door de diensten voorgestelde wijzigingen aan het organigram van het gemeentepersoneel en het OCMW goed. De grote uitdaging voor de komende jaren is de aanwerving van het nodige personeel voor het OCMW en de gemeentelijke dienst Welzijn.   

De Raad stemt vervolgens over de deelname van het OCMW aan de aankoopcentrale (diensten en goederen) TMVS – Creat, die de aankoop van materiaal moet vergemakkelijken.  De Raad verkiest Gilbert Theunis als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van TMVS-Creat. Damien Filippi wordt als plaatsvervanger verkozen.   

De beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW moet worden aangepast naar aanleiding van een wijziging van het Bestuursdecreet, die de bescherming van klokkenluiders versterkt wanneer zij informatie omtrent hun werkplek doorgeven. De Raad stemt unaniem voor de toevoeging van een artikel.  

Mondelinge vraag: Défi vraagt zich af waarom het OCMW niet vertegenwoordigd is in de groep die het project voor sociale huisvesting in het Kruisveld aanstuurt. De burgemeester antwoordt dat dit een project is van Elk Zijn Huis (EZH) en niet van de gemeente (terwijl de Hoeve van Deuren een initiatief is van de gemeente). Gilbert Theunis laat het OCMW weten dat hij bestuurder is van EZH; hij zal informeren naar de mogelijkheid om het OCMW inspraak te geven.  

Ingrid Leyman (KU) kondigt aan haar functie als OCMW-raadslid neer te leggen. In haar afscheidsrede spreekt zij haar dankbaarheid uit omdat zij mocht deelnemen aan de werkzaamheden van de Raad. Het was een zeer verrijkende ervaring en ze heeft veel geleerd. Zij is verheugd over de nieuwe projecten van het OCMW en legt uit dat zij wegens persoonlijke omstandigheden heeft besloten de gemeente te verlaten.  

De Voorzitter bedankt haar voor haar inzet en constructieve houding. Damien Filippi doet hetzelfde namens de fractie PK-KU. Ingrid Leyman heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid getoond, heeft regelmatig het woord gevoerd tijdens de debatten en is een zeer gewaardeerde collega.