Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 april 2023

Het ontslag van Ingrid Leyman als OCMW-raadslid wordt officieel vastgesteld en Laurent De Meutter legt de eed af als nieuw raadslid.  

Ingrid Leyman was de vertegenwoordiger van het OCMW in Logo Zenneland [Lokaal Gezondheidsoverleg]; Gilbert Theunis wordt verkozen als haar opvolger.  

Naar aanleiding van een vraag van A. Van Herck op de OCMW-raad van 30 maart over het sociale woningbouwproject Kruisveld (Kraainem-Noord), geeft Gilbert Theunis, bestuurder van Elk Zijn Huis, een powerpointpresentatie van het project. De grond is eigendom van Elk Zijn Huis, dat de bouw zal financieren en de woningen zal beheren. Het is dus geen OCMW-project, hoewel het OCMW wellicht betrokken kan zijn bij bepaalde sociale aspecten.   

Het project zal bestaan uit 32 sociale appartementen aan de kant van de Villa (flatgebouw met plat dak) en 10 huizen, 5 te koop en 5 te huur, aan de kant van de Annecylaan. De woningen krijgen een eigen tuin en fietsenstallingen. Het appartementsgebouw heeft 35 ondergrondse parkeerplaatsen en elk huis heeft zijn eigen parkeerplaats op het perceel, zodat geen extra voertuigen op de openbare weg hoeven te parkeren. Er worden geen mobiliteitsproblemen verwacht. Het grootste deel van het terrein blijft onverhard zodat het water in de grond kan dringen. Bovendien zal een wadi ervoor zorgen dat het water zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. 

De appartementen zijn van wisselende grootte en zijn ontworpen voor gezinnen van 2, 3 of 4 personen. Afhankelijk van het inkomen kan het OCMW een deel van de huur betalen. De koopwoningen hebben 4 slaapkamers en zullen verkocht worden op de private vastgoedmarkt, aangezien het geen sociale woningen zijn.  

De bouw van sociale woningen is een verplichting voor alle gemeenten. Kraainem loopt ver achter op het BSO, het “bindend sociaal objectief” dat opgelegd wordt door het Vlaams Gewest (doelstelling die gehaald moet worden in functie van het aantal inwoners in de gemeente). Na de bouw van het Kruisveld-project zal de gemeente nog steeds achterlopen op de doelstelling voor sociale huisvesting.  

Elke gemeente kan voorrangsregels opstellen voor de toewijzing van woningen. Sommige gemeenten geven voorrang aan inwoners van de gemeente.  Raadsleden voerden een debat over de voordelen en beperkingen van een dergelijk systeem.  Het zou ongepast zijn om systematisch mensen van buiten de gemeente te weren. Daklozen moeten bovendien voorrang krijgen.  

Volgende OCMW-raad: 23 mei 2023 om 18u30.