De hoogtepunten van de gemeenteraad van 31 oktober 2023

Een korte agenda zonder verrassingen die in recordtijd wordt afgedaan: men neemt kennis van het budget van de kerkfabriek van Sint-Pancratius; voor Sint-Dominicus wordt het budget gestemd en goedgekeurd.

Een punt wordt uitgesteld (algemene vergadering Creat, er ontbreken stukken).

Men besluit de aangewezen afgevaardigde te sturen naar de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 15 december.

Er zijn zoals gewoonlijk geen schriftelijke vragen. De voorzitter (Luc Timmermans, Pro Kraainem) doet een mededeling over de toekomstige samenwerking tussen De Watergroep en Farys. Dit wordt een grote groep maar de vermogens blijven vooralsnog gescheiden. Timmermans heeft de gevoeligheden van Kraainem doorgegeven (faciliteitengemeente). De prijzen veranderen voorlopig niet.

Dan gaat men over naar de mondelinge vragen van raadsleden aan schepenen.

Christiaan Marichal (MR) maakt melding van de frustratie van bewoners op de d’Huartlaan die door City Parking beboet zijn omdat hun parkeerschijf niet de wettelijke Belgische parkeerschijf was. City Parking volhardt in haar boetebeleid. Kan hier niet iets aan gedaan worden? Hij ontvangt bijval van de meerderheid, maar City Parking past hier de federale wetgeving toe (hetgeen de politie in dit geval ook doet) en kan niet verplicht worden die boetes kwijt te schelden. Nogal surrealistisch maar ’s lands wijs, ’s lands eer.

Vinciane Demeutter-Cardinael (Kraainem-Unie) heeft een vraag over het probleem van het OCMW om poetsvrouwen te vinden. Het profiel voor deze posten werd verhoogd van D naar C. Bijgevolg vindt men nu minder geschikte kandidaten. Kan hier verandering in komen? Is het echt nodig dat voor dit werk bepaalde diploma’s worden gevraagd? Ook op andere posten in de administratie zou dit fenomeen voor complicaties zorgen. De burgemeester zal het met de diensten overleggen.

Carel Edwards (Kraainem-Unie) heeft op een recente gemeentereceptie een persoonlijk visitekaartje gevonden van schepen de Foestraet. Hierop wordt het officiële wapen van Kraainem nochtans gebruikt. Hij legt uit dat het gebruik door particulieren van het gemeentewapen aan allerlei regels is onderworpen. Heeft zij toestemming gevraagd aan de administratie? De schepen antwoordt met een vraag: “Bent u van de politie?”. Edwards herhaalt zijn vraag en citeert de wettelijke tekst die dit regelt: alleen de gemeenteraad kan in deze gevallen een beslissing nemen, en dat is bij zijn weten nooit gebeurt. Bij overtreding moet de zaak bovendien door de rechter beslist worden. Zij antwoordt dat zij dit al 17 jaar doet. Voor Edwards is dat geen reden om de wet te overtreden, en hij vraagt voor de derde maal of zij bereid is om het gebruik van dit visitekaartje te stoppen. De schepen gaat erover nadenken.

Volgende gemeenteraad: 28 november 2023