Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2022

Een groot deel van de Raad was gewijd aan de goedkeuring van de jaarrekening voor 2021 en de wijzigingen die in het meerjarenplan moeten worden aangebracht. Wat het OCMW betreft, is er sprake van een stijging van de uitgaven (met name voor het leefloon, dat een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigt). Damien Filippi (Kraainem-Unie) vroeg of de opvang van de Oekraïners weegt op onze begroting. Dit is niet het geval: de OCMW’s ontvangen meer dan genoeg geld om in de behoeften te voorzien.

Aangezien het OCMW er nog niet in geslaagd is het vereiste personeel aan te werven, hebben wij op dit gebied bespaard.

De kosten van de Hoeve Van Deuren zullen waarschijnlijk stijgen als gevolg van de inflatie en de prijzen van energie en grondstoffen.

Colette Storms (Kraainem-Unie) vraagt of er de komende maanden geen extra middelen moeten worden vrijgemaakt om het stijgende aantal aanvragen voor uitkeringen aan mensen met lagere inkomens (voor water, energie) te behandelen. Volgens de Voorzitster is dat op dit moment niet nodig. De adjunct-directeur zegt dat de categorieën begunstigden kunnen worden uitgebreid en/of dat het bedrag van de bijstand kan worden verhoogd. In beide gevallen zou het reglement moeten worden aangepast.

De aanpassingen aan het meerjarenplan worden goedgekeurd.

De Raad bespreekt de resultaten van een analyse van de psychosociale risico’s onder het personeel. Thuiszorgpersoneel en maatschappelijk werkers zijn overbelast (personeelstekort) en uitgeput. Ingrid Leyman (Kraainem-Unie) stelt voor om administratief personeel in dienst te nemen om hun taken te verlichten. Damien Filippi (Kraainem-Unie) stelt voor beroep te doen op personeelsleden die onlangs met pensioen zijn gegaan. De adjunct-directeur deelt mee dat in augustus waarschijnlijk twee personen zullen worden aangeworven.

Aanpassing van het Huishoudelijk reglement van de Raad: de Vlaamse wetgeving schrijft voor dat we weer fysiek vergaderen; als we willen dat vergaderen op afstand, via Teams, mogelijk blijft, moeten we het HHR aanpassen. De fractie DéFi-MR (meerderheid) aanvaardt digitale vergaderingen in uitzonderlijke omstandigheden, maar wil niets horen over hybride vergaderingen, in tegenstelling tot PK-KU, die voorstander is. DéFi-MR haalt zijn slag thuis: geen hybride vergaderingen meer. Damien Filippi (Kraainem-Unie) verzoekt mensen met symptomen niet naar de Raad te komen om besmetting te voorkomen.

Goedkeuring van de werkzaamheden aan de badkamer van een huis waarvan het OCMW-eigenaar is.

Zeer uitgebreide presentatie van het onthaal van Oekraïners (verslag van Yannick Poot).

Volgende OCMW-Raad: 30 augustus.