Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 februari 2022 (OCMW)

Dit was een Raad met een heel beperkt agenda.

Interessant verslag van de inspectie van het OCMW door de overheid. Onze OCMW liet een goede indruk na; hier en daar werd de regelgeving niet perfect nageleefd, maar het ging eerder om kleine formele mankementen die gemakkelijk te verbeteren zijn in de toekomst. Proficiat dus aan de diensten!

De diensten maakten ook een jaarverslag van de behandelde schuldbemiddelingen. Geen eenvoudige problematiek, omdat in de meeste gevallen een collectieve schuldregeling niet toegestaan is. Daardoor dreigen personen met schulden woekerintresten en zelfs een deurwaarder te moeten betalen, wat ze nog meer in moeilijkheden brengt. Kraainem-Unie vroeg wat de precieze voorwaarden zijn om een collectieve schuldregeling te mogen genieten; de diensten zullen in de komende weken, na raadpleging van onze jurist, een antwoord formuleren.

Tot slot stelde Kraainem-Unie twee vragen rond de Hoeve van Deuren:

Wanneer zal de beloofde sessie in aanwezigheid van de ingenieur doorgaan waarop iedereen uitleg kan vragen over de plannen? Die sessie zou in januari doorgang vinden maar is niet doorgegaan. De voorzitster spreekt nu van maart.

Wanneer zullen we brainstormen over een waaier aan activiteiten die in de Hoeve van Deuren zouden kunnen plaatsvinden? De voorzitster stelt voor dat mandatarissen met belangstelling samen met mensen van de diensten op informele manier rond de tafel gaan zitten. Iedereen kan zich daarin vinden.