Hoogtepunten van de gemeenteraad van 22 februari 2022

Mevrouw Caprasse (DéFI) was afwezig.

Na goedkeuring van de notulen neemt men kennis van het burgemeesterbesluit waarin het z.g. Vrijheidsconvooi (anti-coronamaatregelen) verboden wordt zich te verzamelen op de parkings van Kraainem. Zo’n besluit moet altijd bekrachtigd worden door de gemeenteraad. In het geval dat de feiten al voorbij zijn wordt het een kennisname, wat hier het geval is.

Een administratieve aanpassing van het arbeidsreglement wordt goedgekeurd. Carine Pin (Pro Kraainem) wil graag een kopie van de car policy voor personeelsleden inzien. Deze zal naar alle leden worden verzonden. Ook het gebruikersreglement voor de dienstwoning van het gemeentehuis (conciërge) wordt goedgekeurd.

Een detail van aanpassing van het reglement van de sporthal en tennis (clubs mogen aanvragen indienen zes weken van tevoren i.p.v. twee maanden) wordt niet aanvaard door de oppositie omdat de twee-maanden termijn in commissie was goedgekeurd. Voor de meerderheid is dit geen reden om een verbetering van het reglement mis te lopen. Het voorstel wordt aanvaard.

Men neemt kennis van de verslagen van de laatste commissies Financiën en Vrije tijd.

Men stemt vervolgens een aantal subsidies: voor jeugd en vorming (met unanimiteit) omdat het nieuwe subsidiereglement geen subsidies voor afdelingen voorziet (wel Raden) en de betrokken verenigingen daarom hun subsidies zouden mislopen. Het reglement zal eerstijds worden aangepast. Ook Cap sur la Musique ontvangt met eenparigheid haar subsidie.

Na kennisname van het rapport van de Watergroep volgt een voorstel van Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) om een z.g. Street Art project te starten. De bedoeling is om grote blinde muren op te vrolijken met geschilderde taferelen zoals in andere gemeenten ook wordt gedaan (Brussel, Gent, Hoeilaart, Overijse, enz.). De muren onder de drie viaductdoorgangen van de ring in Kraainem zouden hiervoor in aanmerking komen. Het voorstel voorziet een budget van 30.000 euro te besteden door het college aan het organiseren van dit project met het nodige toezicht op kwaliteit, enz.
De oppositie heeft het duidelijk niet begrepen en denkt dat dit een slecht signaal naar de jeugd toe is die dan geneigd zou zijn meer graffiti ’s aan te brengen. Het feit dat graffitti’s vooral op niet-beschilderde oppervlakken worden aangebracht (openbaar vervoer, geluidsmuren…) ontgaat hun kennelijk.
Dan volgen er een aantal vragen van raadsleden en antwoorden op eerder gestelde vragen.

Zo komt Mevrouw Devleeschouwer (DéFI) nogmaals terug op een recyclagepark voor Kraainem. De oppositie wil absoluut een eigen recyclagepark in onze gemeente. Dat zou ooit beloofd zijn. Schepen Forton (Kraainem-Unie) en de burgemeester leggen uit dat de situatie inmiddels veranderd is. Wat er over is van het vroegere terrein in Kraainem (eigendom AWV, niet gemeente) is te klein. Als wij dat weer openstellen dan moet men voor bepaalde zaken toch nog naar Wezembeek. Geheel onpraktisch dus. Bovendien wonen veel Kraainemnaars dichter bij het recyclagepark van Wezembeek dan bij het vroegere park van Kraainem. Eén recyclagepark voor de 2 gemeenten brengt heel wat schaalvoordelen met zich mee.

Op een vraag van Carel Edwards (Kraainem-Unie) over de oude bomen op de Koningin Astridlaan antwoord schepen de Foestraet (MR) dat er in de toekomst minimaal gesnoeid zal worden vanwege de ouderdom van de bomen, en dat herplanting van de verwijderde bomen pas na 2023 voorzien is.

Op iedere gemeenteraad zijn er vragen en kritiek op de manier waarop de werken van Proximus al dan niet worden aangekondigd van tevoren aan de bewoners, enz. Ook overleg tussen Fluvius en Proximus is niet optimaal (bijv. in de Middenlaan). Schepen Forton deelt deze kritiek en is ook niet tevreden. De diensten (en Proximus) hebben weinig middelen om druk uit te oefenen op de verschillend onderaannemers die hier bezig zijn (één is al uit het project gezet), en het is niet altijd mogelijk om de verschillende werven te synchroniseren. Men blijft er mee bezig.

Volgende gemeenteraad op 22 maart 2022