Pikdorenveld

Welkom op deze pagina ivm de verkavelingsaanvraag op de hoek van de Koningin Astridlaan en de Wilde Rozenlaan (afdeling 1, sectie B, perceel nr. 96K5). Het perceel is niet zo groot, maar dit is een belangrijk project gezien het gevaar voor precedenten voor de rest van het Pikdorenveld.

Situatie op 2018-01-13

  • Wij hebben tijdens de zomer van 2016 vernomen dat de Consoorten Fabry & Van Meerbeek hun intentie bevestigd hebben om in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunninsbetwistingen
  • De zitting is gepland op dinsdag 16 januari 2018 vanaf 10:30 (zaak met rolnummer 1516/RvVb/0768/A). Dit is een openbare zitting, aarzel niet om contact op te nemen voor meer details!!

Hoorzitting bij de Deputatie Vlaams-Brabant op 2016-06-16

  • De aanvraag inzake het verkavelen van perceel Afd. 1 Sectie B nr. 96K5 wordt geweigerd, wat de beslissing van het College bevestigt
  • De Consoorten Fabry & Van Meerbeek mogen in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen [wat ze ook zullen doen]

Situatie op 2016-04-08

  • De eigenaars hebben op 25 maart 2016 een procedure bij de Deputatie van Vlaams-Brabant ingediend tegen de beslissing van het College van 2016-01-19
  • De Deputatie wacht nog op een aantal stukken van de Gemeente Kraainem om het dossier te vervolledigen. Eindbeslissing verwacht in de zomer 2016
  • Het Vlaams Gewest heeft degelijk voor financiële compensaties ten voordele van de eigenaars gezorgd (procedure van 2004)

College van burgemeester en schepenen op 2016-01-19

De aanvraag word geweigerd, logisch

De gemeenteraad van 2015-12-22

Dit punt is nog niet door het College van burgemeester en schepenen besproken, maar de aanvraag zal uiteraard geweigerd worden volgens de schepen van Stedenbouw (N.v.d.r.: waarom is dit dan niet duidelijk een vooraleer de procedure begon aan de eigenaars verteld geweest?)

De gemeenteraad van 2015-11-24

Op de gemeenteraad van 24 november 2015 werd dit project besproken. De burgemeester vraagt zich af waarom men die vraag heeft. Zij vraagt om te wachten tot het eind van het openbaar onderzoek (theoretisch 29 november 2015, maar in de praktijk 27) en het besluit van het College, die vervolgens zal worden genomen. Zolang het niet heeft beslist, “kunnen we niets zeggen.” Een gemeenteraadslid van de meerderheid is zelfs verbaasd dat we de moeite genomen om omwonenden te informeren: hij had ook tijdens een discussie ivm het project van de oude Post op gemeenteraad gezegd dat er geen verkeersproblemen waren op de Wezembeeklaan 🙂 .

Wij hebben ook geen info gekregen ivm compensatie die de eigenaren ontvangen zouden hebben (wat het geval is volgens stedenbouw Kraainem) of niet (volgens hun architect). Helaas is dit geen verrassing voor ons…

Het gewestplan van 1977 en de verkavelingsaanvraag van 30 oktober 2015…

De reden waarom de eigenaars toch met deze procedure zijn begonnen

De mening van een jurist van Ruimte Vlaanderen (2015-11-27)

“Het al dan niet betaald hebben van planschade kan geen invloed hebben op de mogelijke vergunbaarheid van een verkavelingsvergunning. Er kan enkel rekening gehouden worden met de decretale beoordelingsgronden“.

Het huidige mobiliteitsplan

Dit document bevat ook een aantal projecten voor het Pikdorenveld (beschikbaar op de website van de gemeente). Het dateert van 2009: wanneer komt er een update?

Volgende stappen

Ondertussen blijven wij informeren ivm de vergoeding die de eigenaren zou hebben ontvangen, indien dit het geval is. Eén ding is duidelijk: zelfs als ze niet (voldoende) werden gecompenseerd voor hun verlies, mag een eventueel juridisch vacuüm geen reden worden om landbouwgrond om te toveren tot bouwgrond. We hopen dan ook dat het College krachtig en ondubbelzinnig zal reageren: geen precedent voor de rest van het Pikdorenveld!