Parking aan het metrostation Kraainem

In oktober 2018 is er veel veranderd.

Wat gaat het om?

Hoewel dit de parking is die bij het metrostation “Kraainem” hoort bevindt hij zich niet op het grondgebied van onze gemeente maar op dat van Sint Lambrechts Woluwe, in het Brusselse gewest.

De parking is het eigendom van de MIVB en wordt beheerd door parking.Brussels. De gemeente Kraainem heeft dus geen zeggenschap over wat er met deze parking gebeurt.

De parkeerplaats was al jarenlang overvol omdat hij slecht beheerd werd. Zo blokkeerden talloze auto’s (vaak van studenten van UCL) soms dagenlang plaatsen en was alles vol tegen 7 uur. Wild parkeren was dagelijkse kost.

Daarom heeft parking.Brussels de toegangsregels herzien en zijn er nu de volgende opties:

  • Toegang overdag voor forenzen

De parking is voortaan toegankelijk voor forenzen met een MIVB abonnement die minimaal 2 km en maximaal 40 km van de parking wonen (zie positie van Kraainem-Unie in deze hieronder). Om toegang te krijgen dient men een aanvraag in via de website https://parkandride.brussels//

  • ’s Nachts parkeren voor buurtbewoners

Buurtbewoners die binnen een straal van 700 m wonen kunnen hun wagen parkeren tussen 18 en 7 uur. Aanvraag ook via https://parkandride.brussels//

  • Toegang ’s avonds en tijdens het weekend

Voor alle mensen die de metro ’s avonds of in het weekend willen gebruiken, ongeacht woonadres. Deze optie is echter pas over een aantal weken beschikbaar.

Fietsen

Een “Bike and Ride” service is ook voorzien, met een beveiligd fietsenhok. Voor meer informatie ga naar www.cycloparking.brussels

Wat kost het?

Voorlopig is alles gratis, maar dat zal niet lang duren: parking.Brussels werkt aan een tariefenstelsel.

Huidige bezettingsgraad

Op het ogenblik (november 2018) is de parking niet geheel bezet, noch overdag, noch ’s avonds. Dit komt omdat de “permanente” parkeerders nu verdwenen zijn en hun plaatsen zijn vrijgekomen voor forenzen en buurtbewoners.

Wat is de positie van Kraainem-Unie?

  • een regeling voor toegang tot de parking lijkt ons een goede zaak,
  • de drie opties die geboden worden beantwoorden aan de verschillende behoeften, met uitzondering van burgers met een beperkte mobiliteit,
  • het systeem functioneert goed,
  • de 2 km minimum limiet voor gebruikers is echter geen goede zaak omdat deze de toegang tot de parking uitsluit voor een meerderheid van Kraainemnaars. Onze gemeente heeft momenteel nl. een gebrek aan openbaar vervoer, in die mate dat men vaak slechts enkel met de wagen of te voet tot het metrostration kan geraken. Bijgevolg gaan mensen uit Kraainem nu de hele dag in de straten rondom het metrostation parkeren (met hun bewonerskaart) waardoor die straten weer overlast hebben. Zo worden de mensen van Kraainem dubbel gestraft door de huidige regels,
  • wij stellen voor dat ook occasionele gebruikers spoedig toegang tot de parking krijgen.

Hiertoe zullen wij in begin 2019 stappen ondernemen, om ondermeer de 2 km limiet naar beneden te krijgen. Voorts zullen wij contact opnemen met de MIVB en De Lijn om te zien of de busroutes in de gemeente kunnen worden aangepast.

Er bestaat ook een project om naast Kraainem metro een parkeergarage voor 1300 auto’s te bouwen. Lees meer.

Contactpersonen voor dit project:

Vinciane De Meutter
Vinciane De Meutter
Bertrand Waucquez
Bertrand Waucquez