Parking metrostation Kraainem: nieuw openbaar onderzoek

Het project van uitbreiding van de parking aan het metrostation Kraainem is in een nieuwe fase getreden. Een tweede openbaar onderzoek loopt nu tot 17 september 2020.

Kraainem-Unie en Pro-Kraainem volgen dat project van bij het begin, in 2018, op de voet (zie de historiek van dit dossier).

We geven hieronder een synthese van de essentiële elementen van het nieuwe project, zodat alle Kraainemnaars het dossier en de gevolgen voor de mobiliteit in onze gemeente goed begrijpen.

Betrokkenen

 • Aanvrager is Brussel Mobiliteit (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe coördineert het openbaar onderzoek, vermits de parking van de metro zich op het grondgebied van deze gemeente bevindt. De buurgemeenten Sint-Pieters-Woluwe en Kraainem, die rechtstreeks betrokken zijn bij het project, zijn mede-organisatoren van het onderzoek.
 • De huidige aanvraag van Brussel Mobiliteit heeft tot doel, een stedenbouwkundig en milieu-attest te bekomen (dat de omvang van het project zal bepalen)
 • Het eerste openbaar onderzoek, in maart-april 2018, bestond uit een effectenstudie gelinkt met de bouw van een openbare parking, die ondertussen volledig werd verklaard door het Brussels Gewest.

Elementen van het project

 • De capaciteit van de parking wordt uitgebreid van 180 naar 750 plaatsen (in het eerste project was sprake van 1200 plaatsen, dit is aangepast)
 • Een gebouw met drie verdiepingen en mogelijk vier niveaus voor parkeermogelijkheden (+1, +2, +3, dak)
 • Fietsenstalling voor 250 fietsen
 • Herziening van het verkeer van bussen
 • Heraanleg van de zone “drop-off/pick-up”
 • Nieuwe winkelruimtes op het gelijkvloers
 • Heraanleg van het centrale pleintje voor voetgangers

Focus op de mobiliteitsaspecten

 • Ingang van de parking langs de Wezembeeklaan terwijl de uitgang langs de Mounierlaan wordt verplaatst naar de Wezembeeklaan (naast de ingang)
 • Rechts afslaan verplicht aan de uitgang Wezembeeklaan tot een rondpunt, waar rechtsomkeer mogelijk is om richting Ring te rijden
 • Plaatsing nieuwe verkeerslichten aan het kruispunt Wezembeeklaan/Mounierlaan

Risico’s voor Kraainem en zijn bewoners

Aanzienlijke toename van het verkeer Wezembeeklaan

 • s morgens van de Ring tot Woluwe
 • s avonds van Woluwe tot aan de Ring

Gevolg: sterk vertraagd verkeer

De meeste voertuigen zullen de Wezembeeklaan gebruiken om de parking te bereiken (voornamelijk pendelaars die van buiten de Ring komen)

Het stijgend aantal voertuigen zal zich concentreren tijdens ongeveer 1 uur ‘s morgens en 1u30 ‘s avonds

Momenteel kunnen nauwelijks 10 tot (maximum) 15 voertuigen per minuut de verkeerslichten passeren aan het kruispunt Wezembeeklaan/Koningin Astridlaan (op voorwaarde dat er geen speciale hinder is…)

Conclusie

Argumenten:

 • De inrichting van de Wezembeeklaan zal de bijkomende voertuigen die de parking genereert niet kunnen verwerken
 • Verplicht rechts afslaan aan de uitgang zal niet alleen het verkeer blokkeren dat Brussel via de Ring wil verlaten, maar mogelijk ook het verkeer dat richting Brussel rijdt
 • De Wezembeeklaan is een belangrijke verkeersader voor Kraainemnaars die hun woning willen bereiken (zowel Zuid- als Noordwaarts als naar het centrum)
 • Momenteel is de parking nog steeds niet beschikbaar voor omwonenden die op minder dan 2 km van de parking wonen (dit geldt voor de meeste Kraainemnaars), in tegenstelling tot wat beloofd was door Brussel Mobiliteit; we kregen in dit verband geen formele verbintenis en ook geen concrete planning
 • De huidige bezettingsgraad (de parking is bijna nooit volzet) verantwoordt geenszins de uitbreiding van de capaciteit

Kraainem-Unie en Pro-Kraainem verzetten zich niet tegen het aanleggen van transit parkings in het algemeen maar zijn van mening dat deze zich buiten de ring moeten bevinden. Kraainem-Unie en Pro-Kraainem kanten zich tegen het project zoals het nu op tafel ligt.

Hoe reageren ?

 • Raadpleging van het volledige technisch dossier tot 17 september 2020 op de website https://openpermits.brussels/nl/_18/ICE/648938
 • U kan een brief richten vóór 17 september tot: College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel
 • Een eenvoudige mail vóór 16 september naar parkingmetrokraainem@gmail.com volstaat ook om te reageren
 • Uw mail zal worden uitgeprint en afgegeven in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe op 17/09.
 • Ziehier een standaardtekst dat u kan kopiëren en gebruiken :

Datum + Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe

Wij zijn burgers van Kraainem die gekant zijn tegen het project van uitbreiding van de parking aan het metrostation.

Inzake mobiliteit is de toestand rond deze parking en de Wezembeeklaan nu al kritiek en het verkeer verloopt uiterst moeizaam tijdens de spitsuren.

Het is trouwens erg moeilijk om de Kraainemlaan te verlaten tijdens de spitsuren, aangezien de uitgang van de parking van de Mounierlaan zwaar gebruikt wordt in de richting van de Wezembeeklaan, die altijd geblokkeerd is. De Wezembeeklaan is een centrale verkeersader in de gemeente Kraainem en is een in-/uitgangsroute voor veel inwoners, zowel vanuit het zuiden als het noorden van de gemeente. Dit parkeerproject zal dus een negatieve invloed hebben op de mobiliteit van een grote meerderheid van de inwoners van Kraainem.

De inrichting van de Wezembeeklaan (één rijstrook) die de toegangsweg is van en naar de Ring zal de verkeerstoename als gevolg van de parking niet kunnen verwerken (minimum 500 voertuigen, ‘s ochtends en ‘s avonds). De verplichte uitgang naar rechts zal tijdens de avondspits niet alleen het verkeer dat Brussel verlaat richting Ring blokkeren maar mogelijk ook het verkeer dat naar Brussel rijdt.

Anderzijds rechtvaardigt de huidige bezettingsgraad van de parking (die bijna nooit volzet is) geen uitbreiding van zijn capaciteit.

Vele supermarkten zijn reeds aanwezig in de omgeving (Colruyt, Déli Traiteur, Carrefour, Delhaize, …). Het is daarom niet gerechtvaardigd om een extra supermarkt te bouwen op het metrostation Kraainem en zal ook een negatieve invloed hebben op de hoogte van het gebouw.

Tot slot, en dit in tegenstelling tot wat Brussel Mobiliteit had beloofd, is de parking nog steeds niet toegankelijk voor omwonenden die op minder dan 2 km van de parking wonen (dit is het geval voor de meeste Kraainemnaars) ; wij hebben daaromtrent geen verbintenis noch duidelijke planning ontvangen.

Handtekening (Voornaam/Naam/Adres)”

Contactpersoon voor dit project: 

Vinciane De Meutter
Vinciane De Meutter