Zoals reeds aangekondigd werd het openbaar onderzoek voor het project voor de uitbreiding van de parking van de metro (dat liep van 11 februari tot 12 maart) plotseling geannuleerd en uitgesteld van 2 april tot 1 mei.

Volgens de uitleg van de gemeente Woluwe, waarmee wij contact hebben opgenomen, ging het om een procedurefout van de aanvrager (Brussel Mobiliteit/Brussel Hoofdstedelijk Gewest), die niet voldeed aan alle administratieve en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de publicatie op de website : https://openpermits.brussels/fr/enquetes_publiques.

Een zeer ‘interessante‘ vergissing, op zijn zachtst gezegd. Temeer daar de mobilisatie van de tegenstanders van het project met de dag groter werd en er al veel e-mails werden gestuurd naar de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, beheerder van dit openbaar onderzoek omdat de parking van de metro zich op het grondgebied van de gemeente bevindt.

Ter herinnering, Kraainem-Unie en Pro Kraainem vrezen dat de gevolgen voor de mobiliteit in de omgeving van de parking en in het bijzonder het verkeer op de Wezembeeklaan onvoldoende in rekening werden gebracht in de impactstudie die werd uitgevoerd.

Het staat vast dat de uitbreiding van de parking aanzienlijk bijkomend verkeer naar deze buurt zal brengen, ook al is het moeilijk – zo niet onmogelijk – om er een precies cijfer op te plakken.

Kraainem-Unie & Pro-Kraainem zijn niet gekant tegen het aanleggen van ontmoedigingsparkeerplaatsen, maar zijn van mening dat deze buiten de Ring moeten liggen om geen extra files te creëren op assen die al verzadigd zijn.

We willen iedereen bedanken die al heeft gereageerd per e-mail! Helaas zullen de klachten als gevolg van de fout van Brussel Mobiliteit opnieuw moeten worden ingediend tijdens de nieuwe openbare onderzoeksperiode van 2 april tot 1 mei.

Wij houden u op de hoogte!

Ter herinnering: momenteel is de parking, in tegenstelling tot wat Brussel Mobiliteit beloofde, nog steeds niet overdag toegankelijk voor de bewoners die op minder dan 2 km van de parking wonen (d.w.z. de meeste Kraainemenaars) en we hebben geen duidelijk engagement noch timing op dit vlak. We blijven ons inzetten om deze toegang te verkrijgen.

Om het volledige dossier te raadplegen: https://kraainem-unie.be/nl/parking-metrostation-kraainem-nieuw-openbaar-onderzoek/