Oprichting van een burgerenergiecoöperatie

Op 20 mei vond een eerste algemene informatievergadering plaats. Van de 50-tal aanwezigen schreven een 35-tal deelnemers zich in voor het vervolg van het project.

De avondvergadering op 10 september – die door Ecolife zal worden geleid – heeft als doel de werkgroep bij de opstart te begeleiden. Een coöperatieverantwoordelijke zal instaan voor het technische luik in de volgende avondsessies. In totaal zullen 5 begeleidde sessies plaatsvinden. De werkgroep bestaat uit inwoners die een energiecoöperatie in onze gemeente concreet wensen op te richten. Het departement energie van 3Wplus vzw coördineert het project.

Interesse? Afspraak op dinsdag 10 september 2019 om 19.00 uur aan het gemeentelijk gebouw voor kunst en cultuur « Het Hoeveke », Raymond Hernalsteenstraat 41 in Wezembeek-Oppem.
Als u niet aanwezig was op de eerste informatievergadering van 20 mei kan u deelnemen door u in te schrijven via ine.renson@3wplus.be.