Geurhinder rond de velden

In Kraainem, onze groene gemeente, hebben we het geluk om nog heel wat landbouwgronden te hebben. Deze landbouwgronden moeten natuurlijk bemest worden en de laatste weken kregen we verschillende klachten van geurhinder.

Het gebruik en de uitrijregeling van meststoffen in Vlaanderen wordt strikt geregeld door de mestbank. Deze wetgeving is noodzakelijk want teveel meststoffen aanbrengen of op verkeerde tijdstippen is nefast voor de kwaliteit van het grondwater. Het is de VLM (Vlaamse landmaatschappij) die zeer stikt toeziet op de naleving van de wetgeving.

Op diverse locaties lagen er recentelijk diverse hopen organisch materiaal. Het betroffen dus zeer zeker geen gevaarlijke chemische stoffen, zoals door sommige inwoners werd gevreesd. Het product dat u zag liggen was zuiveringsslib afkomstig van de gelatineproductie. Het hergebruik/recycleren van dit zuiveringsslib kan dus worden beschouwen als een circulaire economie.

De belangrijkste regels waarmee de landbouwers moesten rekening houden waren:

  • Er mocht niet meer worden opgeslagen dan dat er op het perceel kan worden verspreid
  • De afstand tot de woningen bedraagt minstens 100 meter, zodat de geurhinder kan worden geminimaliseerd.
  • Het product moest ten laatste voor 15 september opgevoerd worden om de vanggewassen nog tijdig te kunnen zaaien

Ondertussen werd het organisch materiaal verspreid en ingewerkt door de landbouwers. De geurhinder die mogelijk nog hier en daar voorkomt zal dus normaal weldra verdwijnen.