Hoogtepunten van de OCMW-raad van 1 oktober 2020

Deze datum moest een nieuwe periode inluiden voor het locaal bestuur. De Kraainemse OCMW-raad had inderdaad, voor het eerst sinds maart 2020 en het begin van de covidcrisis, groen licht gekregen om opnieuw fysiek te vergaderen. Helaas waren verschillende raadsleden in quarantaine geplaatst en kwam het OCMW bijgevolg via videoconferentie bijeen. Maar dat maakt niet uit, want er was toch een grote vooruitgang: net zoals de gemeenteraad twee dagen eerder, kon de OCMW-raad gevolgd worden door het publiek dankzij streaming !

Ter herinnering: Pro Kraainem/Kraainem-Unie heeft, met 4 raadsleden op 9, geen meerderheid in het OCMW en probeert een constructieve oppositie te voeren. In de gemeenteraad liggen de kaarten omgekeerd.

De raad begint met een belangrijk punt, de bespreking van het huishoudelijk reglement. De talrijke opmerkingen van Pro Kraainem/Kraainem-Unie worden meestal zonder teveel tegenstand aanvaard, maar artikel 34 is voorwerp van discussie. Dat artikel voorziet een verdubbeling van het presentiegeld voor de vergaderingen van het vast bureau. Pro Kraainem/Kraainem-Unie is ontsteld door dat voorstel dat geformuleerd wordt in moeilijke tijden, in een orgaan dat juist als kerntaak heeft de minstbedeelden te ondersteunen. Er is niets dat een dergelijke verhoging rechtvaardigt ten opzichte van de vorige legislatuur ! Als gevolg van de vele opmerkingen wordt de tekst als niet rijp beschouwd en de stemming wordt dus verdaagd naar de volgende raad.

Na een kennisname van de opvolgingsrapportering van het eerste semester moet de raad zich uitspreken over het reglement tankkaarten in de gemeentelijke instanties. Op zich is het verbazend dat dit punt voorgelegd wordt aan het OCMW en niet aan de gemeenteraad, vermits de regels van toepassing zouden zijn op alle diensten. Hoe dan ook wijst Pro Kraainem/Kraainem-Unie op talrijke tekortkomingen in de tekst : geen beperkingen (noch geografisch, noch in km), geen sancties, en geen woord over de manier waarop de regels moeten worden gecontroleerd. Het reglement tankkaart is een lege doos. Gezien het grote aantal kritiekpunten en de relevantie ervan, kan Défi-MR niet anders dan toegeven dat aan de tekst gesleuteld moet worden. Het reglement zal dus op de volgende vergadering opnieuw op tafel komen.

Daarna moet een vervanger aangesteld worden voor het beheerscomité van Haviland. Philippe de Posson (Kraainem-Unie) heeft ontslag genomen en Colette Storms heeft hem opgevolgd in de OCMW-raad. Logischerwijze zou het mandaat Haviland rechtmatig toekomen aan laatstgenoemde. Pro Kraainem/Kraainem-Unie betwijfelt of er een stemming nodig is vermits de verdeling van de mandaten in de intergemeentelijke verenigingen onder de verschillende fracties was afgesproken bij het begin van de legislatuur. Défi-MR heeft daar geen oren naar en schuift Françoise De Vleeschouwer als kandidaat naar voren. Uiteindelijk wordt de voorzitster eenzijdig aangeduid door de meerderheid. De afspraken tussen alle partijen die bij het begin van de legislatuur zijn gemaakt worden niet gerespecteerd.

Op het einde van de vergadering kaart Kraainem-Unie nog twee punten aan : Colette Storms (Kraainem-Unie) vraagt hoe het komt dat alle stukken van haar dossier zichtbaar zijn voor alle OCMW-raadsleden, terwijl dat voor geen enkel ander raadslid het geval is. Ze krijgt geen geloofwaardig antwoord op haar vraag.

Damien Filippi (Kraainem-Unie) snijdt een laatste punt aan : dankzij een nieuw project met betrekking tot wijkwerkers (!) worden informaticacursussen aangeboden aan werkzoekenden van de gemeente Kraainem.

Na 1u 40 min waar alleen de leden van Pro Kraainem/Kraainem-Unie opmerkingen hebben gemaakt wordt de zitting gesloten.

De OCMW raad kan op elk moment gevolgd worden via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=fHaM35Wu5hw