Hoogtepunten van de gemeenteraad van 26 mei 2020

Deze werkwijze maakt meer tijd beschikbaar voor de vragen gesteld door de gemeenteraadsleden op het einde van de gemeenteraad.

 Zo begint de gemeenteraad met een aantal administratieve beslissingen:

 • goedkeuring van de politieverordening door de burgemeester om sportvelden zonder toezichthouders te sluiten tot nader order. 
 • goedkeuring van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om de hinderpremie voor de handelaars uit te breiden naar de immo- en reisagentschappen.
 • Goedkeuring van een aanpassing van de belastingtarieven voor niet-geadresseerd commercieel drukwerk verspreid in de gemeente.

Tijdens deze periode van het jaar vinden de meeste algemene vergaderingen van de intercommunales waarvan Kraainem deel uitmaakt. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, duidt de gemeenteraad een beperkt aantal afgevaardigden aan en keurt de agenda’s van de verschillende algemene vergaderingen goed.

Vervolgens wordt gestemd: het stopzetten van de subsidie aan Consultatiebureau van Kind en Gezin (waarvan het bureau sluit), het verderzetten van de samenwerking van gemeentelijke basisschool De Klimboom met de scholengemeenschap Khamsa en een politieverordening om de restafvalzakken in een afvalrecipiënt (vuilbak) te zetten zodat de vossen ze niet aan flarden scheuren.

Een vaag en onvoorbereid punt wordt voorgesteld door de oppositie. Ze wenst een ondersteuningssubsidie voor het verenigingsleven en de culturele en sportverenigingen. Verschillende rationele argumenten tonen aan dat dit voorstel onstembaar is: allereerst werd geen enkel budget geraamd, er wordt niet vermeld wie wat moet ontvangen en voor welk soort schade… wat zou neerkomen op de gemeenteraad een een blanco cheque te laten stemmen. Zelfs hun eigen schepen Elisabeth de Foestraets (MR) bevestigt dat meerdere culturele verenigingen die zij contacteerde hierin niet geïnteresseerd zijn. Dit sluit niet uit dat toegekende voordelen aan de handelaars niet kan uitgebreid worden naar andere groepen, wat kan opgevolgd worden in de komende weken. Tijdens de discussies toont dit voorstel van de oppositie (Françoise Devleeschouwer – DéFI)  een gebrek aan een zekere beheersing van het dossier wat eerder wijst op politiek gewin dan een oprechte bezorgdheid naar deze sectoren toe.

Dan begint het tweede deel van de gemeenteraad, namelijk de vragen door de gemeenteraadsleden.  Enkel deze die van algemeen belang zijn, worden vermeld:

 • Coronacrisis:  
  • Mondmaskers: Alain Van Herck (DéFI) vraagt aan de burgemeester naar de nog beschikbare stock van stoffen mondmaskers aangekocht door de gemeente voor de bevolking. Antwoord van Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie): de leveringen aan huis aan de inwoners kunnen goed volgen (momenteel meer dan  6000 maskers verdeeld). De stock neemt af maar er is nog voldoende voor wie er nog geen kreeg. Indien nodig, zullen bijkomende bestellingen bekeken worden.
  • Verplichting om een mondmasker te dragen in de gemeente:  minister De Crem heeft – met het oog op een coherent beleid – via de provinciegouverneurs gevraagd aan de burgemeesters geen politieverordening uit te vaardigen om de inwoners te verplichten een mondmasker te dragen in hun gemeente. Dit verzoek zal nagekomen worden in Kraainem maar het dragen van een masker zal sterk aangemoedigd worden.
  • Door de omstandigheden, zullen de septemberfeesten 2020 spijtig genoeg niet doorgaan.
 • Recyclagepark: Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-Unie) is bezorgd over de wachttijd voor de Kraainemnaren in het recyclagepark van Wezembeek-Oppem. Zij vraagt een verduidelijking omtrent het al dan niet heropenen van het recyclagepark in Kraainem na het eind van de werken voor de fietssnelweg die recht door het recyclagepark gaat. En indien niet mogelijk, specifieke maatregelen te nemen om de openingsuren van het recyclagepark van Wezembeek-Oppem uit te breiden of een toegang tot het recyclagepark van Zaventem mogelijk te maken. Antwoord van burgemeester Bertrand Waucquez: verschillende pistes worden bestudeerd op het ogenblik maar de heropening van het recyclagepark van Kraainem op korte termijn is uitgesloten. De bouwvergunning voor het verplaatsen van het recyclagepark ten gevolge van het fietspad die het huidige park doorkruist, werd door de toezichthoudende overheid geweigerd omwille van milieuredenen onafhankelijk van onze wil, terwijl dit geen probleem mocht zijn bij het begin van het project.
 • Geluidsschermen: Bruno Vandersteen (MR) vraagt naar de planning van de daadwerkelijke uitvoering van de geluidsschermen door AWV. De werken zijn voorzien tijdens de tweede helft van 2020.
 • Anja Vermeulen (Kraainem-Unie) stelt voor dat de groendienst zich inschrijft met een bestaande groenrealisatie aan de wedstrijd Openbaar Groen Awards (www.VVOG.info). Dit is een kans om de gemeente positief in de kijker te zetten en het belang van de groene ruimte te benadrukken. Deelname is gratis. Schepen Elisabeth d’Ursel de Foestraets (MR) antwoordt dat de groendienst overbelast is en niet zal deelnemen. 
 • Carel Edwards (Kraainem-Unie) vraagt waarom de omzendbrief van de gemeente van 3 mei 2020, niet bij alle bewoners in twee talen werd uitgedeeld. Er zijn namelijk klachten binnengekomen van bewoners die de brief maar in één taal hebben ontvangen. Antwoord van schepen Marie-France Constant (Kraainem-Unie): de omzendbrief werd conform de taalwetgeving voor faciliteitengemeenten verstuurd in beide landstalen. In enkele straten is de verdeling ervan mislopen in en hebben bepaalde inwoners de omzendbrief enkel in het Nederlands of Frans ontvangen, waarvoor onze excuses. De nodige stappen worden genomen om toekomstige verdelingen juist te laten verlopen.
 • Nieuwe bushalte ter hoogte van baron d’Huartlaan aan Vierarmen in Tervuren: Dorothée Cardon de Lichtbuer (Pro Kraainem) is bezorgd om de gevaarlijke opstelling van de nieuwe bushalte van De Lijn, volgens haar veel te dicht bij het kruispunt.  Pierre Simon (Défi) antwoordt dat het moeilijk anders kon gezien de ligging van de straten en woningen. Hij haalt aan dat het kruispunt fundamenteel anders zal ingericht worden in de komende jaren. 
 • Vraag van Olivier Joris (Pro Kraainem) om de wegel die vertrekt naast het gemeentehuis tot aan de Sint- Pancratiuslaan. Zijn zigzag opstelling zorgt ervoor dat men tegengangers van langs de andere kant niet kan zien aankomen en zodoende mogelijks gevaarlijk kunnen zijn met het oog op Corona besmetting. De afsluiting zal door het Coronateam geëvalueerd worden.

Een gemeenteraad “op afstand” geleid op een heel professionele manier door haar voorzitter Luc Timmermans (Pro Kraainem). Volgende gemeenteraad op dinsdag 23 juni om 19 uur.