Hoogtepunten van de gemeenteraad van 27 februari 2024

De meeste punten zijn administratief en worden met unanimiteit goedgekeurd. Een punt over het belastingreglement voor reclamedrukwerk werd uitgesteld voor nadere verduidelijking van een aantal zaken.

De oppositie is tegen afschaffing van een gemeentelijk reglement uit 1987 dat zg. voorhuwelijkssparen voor jongeren mogelijk maakte. Er werden de laatste 10 jaar nog slechts 5 aanvragen ingediend. De ziekenfondsen trekken zich ook terug uit dit systeem. De opheffing van het systeem wordt goedgekeurd met 12 stemmen tegen 11.

De Vlaamse overheid is bezig met de (re)organisatie van de “Randregio Halle-Vilvoorde”. Voor de onderhandelingsfase op het niveau van de Vlaamse regering werden een aantal uitgangspunten voor onderhandeling voorgesteld door het “Toekomstforum Halle-Vilvoorde”. Hoewel de beoogde organisatie zeker positieve aspecten heeft gaat het document dat voorligt voorbij aan de specifieke belangen van faciliteitengemeenten. De oppositie vraagt een schorsing om de zaak intern te bespreken. Na hun terugkeer in de raadzaal stelt de burgemeester een amendement voor dat verwijst naar de belangen van faciliteitengemeenten, maar dit haalt geen meerderheid (11 tegen 11 stemmen en één onthouding). Het punt zelf wordt verworpen met 18 neen-stemmen en 5 onthoudingen. Een voorbeeld van consensus tussen meerderheid en oppositie wanneer het erop aankomt om de faciliteiten te beschermen.

Punt 13 ligt moeilijk. Het gaat over goedkeuring van de volgende fase van het publiek-privé samenwerkingsproject (PPS) om het oude vredegerecht te vervangen door een modern gebouw met appartementen en een gelijkvloers met openbare bestemming. Kort gezegd staat de gemeente het oude gebouw en de grond af. De aannemer is verantwoordelijk voor afbraak en nieuwbouw. De gemeente wordt eigenaar van het gelijkvloers.
Er rijzen echter vragen tijdens het debat, o.a. over de schattingen die gemakt zijn van de waarde van het project en over de bestemming van het deel dat eigendom wordt van de gemeente. Het punt wordt verdaagd naar de volgende gemeenteraad, waar antwoorden op deze vragen zullen worden gegeven. Het is wel de bedoeling dat het project nog tijdens deze legislatuur van start gaat.

Volgende gemeenteraad: 26 maart 2024 om 19u.