Commissie mobiliteit van 26 februari 2024

Tijdens de commissie mobiliteit van de gemeente van 26 februari 2024 presenteerde De Werkvennootschap haar plannen voor de herinrichting van de Ring Noord ter hoogte van Kraainem.

Er waren geen (of heel weinig) wijzigingen ten opzichte van het openbaar onderzoek van mei en juni 2023: dezelfde plannen voor het verplaatsen van de op- en afritten van de E40 in onze gemeente, die zullen worden gegroepeerd in een nieuw ASC (aansluitingscomplex) aan de Woluwelaan. Het synthesedossier dat de meerderheid Kraainem-Unie/Pro-Kraainem destijds opstelde, blijft dus geldig.

Het is duidelijk dat de gemeente zich – in de mate van haar mogelijkheden – zal verzetten tegen enorme, langdurige en dure werken als de winst op het vlak van mobiliteit, verminderd overstromingsrisico en verbeterde levenskwaliteit voor de Kraainemnaars niet duidelijk bewezen is.
Aangezien de commissie van dinsdag geen deel uitmaakt van een officieel beslissingssproces, zullen we de volgende fasen van dat proces moeten afwachten voordat we actie kunnen ondernemen.

Plan van het nieuw aansluitingscomplex Kraainem Noord