Hoogtepunten van de gemeenteraad van 26 oktober 2021

Alweer een vergadering online met streaming voor het publiek (YouTube @gemeentebestuur Kraainem), maar deze keer heeft men het snelheidsrecord gebroken: minder dan één uur om alle punten af te werken.

De voorzitter begint met de officiële aankondiging van het aftreden om persoonlijke redenen van Mevrouw Dorothée Cardon de Lichtbuer.

Dan wordt een delegatie van bevoegdheid voor het bekrachtigen van verwerkersovereenkomsten van de gemeenteraad naar het college goedgekeurd. Dit op verzoek van de administratie die hierdoor niet meer langs de gemeenteraad moet om GDPR-gegevens aan toeleveranciers te communiceren wanneer dit nodig is. Dit om de procedures lichter te maken.

Dan een budgettair punt in het kader van de fusie tussen gemeenten en OCMWs: de werkingssubsidie voor het OCMW wordt vervangen door een budgettaire vereffening, en dit vanaf het boekjaar 2021. Gestemd met eenparigheid.

Marie-France Constant (Kraainem-Unie, schepen voor sociale zaken) licht het volgende punt toe, nl. 142,76 Euro voor gezins- en bejaardenhulp, een steunmaatregel die in het Meerjarenplan staat en twee maal per jaar wordt toegekend aan de betrokken organisatie.

Dan licht schepen Sala (DéFI/MR, sport, evenementen, vrije tijd) het reglement voor de vrijetijdspas toe. Het gaat om een pas om inwoners die het sociaal/financieel moeilijk hebben toch in staat te stellen mee te doen aan het sport- en verenigingsleven in Kraainem. De gemeenteraad en het OCMW doen dit samen. Er is een bedrag voorzien van 10.000 Euro per jaar in het Meerjarenplan.

Pierre Simon (DéFI/MR) is niet tevreden over de manier waarop de werken worden uitgevoerd voor de installatie van het glasvezelnetwerk. Schepen Forton (Kraainem-Unie) legt uit dat het college regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de verschillende fasen. De mensen van Proximus waarschuwen de buurtbewoners één week van tevoren wanneer hun straat aan de beurt is. Voor straten waar het trottoir in slechte staat verkeert wordt er met de hoofdingenieur van Proximus afgestemd om die te repareren. Hierdoor bespaart de gemeente op de veel grotere investeringen die hier anders voor nodig zouden zijn.

Johan Forton herinnert eraan dat na iedere werf er een controle plaats vindt van de technische dienst en de dienst openbare werken. In geval van problemen of klachten dus vooral een mail sturen aan info@kraainem.be

Dan gaat de discussie over de sport, meer in het bijzonder de tennishal. Daar wordt voor 8 november een nieuwe motor voorzien. De schuilhokjes van het voetbalveld worden ook vervangen. Offertes worden door de diensten bekeken.

Christiaan Marichal (DéFI/MR) vraagt hoe het zit met de plannen voor een fietspad op de Baron d’Huartlaan. Schepen Forton (mobiliteit) geeft een compleet overzicht. De laan wordt geheel gereasfalteerd. Het rondpunt met de Koningin Astridlaan wordt netjes aangelegd (de rode paaltjes verdwijnen) en het laatste stuk fietspad op de Koningin Astridlaan aldaar wordt ook vernieuwd. Op de d’Huartlaan komt een suggestiestrook voor fietsers. De plannen voor een apart fietspad zijn van de baan om een aantal redenen, o.a. plaatsgebrek.

Tenslotte v raagt de voorzitter, Luc Timmermans (Pro Kraainem) aan het college om een brief te sturen aan de vereniging Carnafolk, die er na 45 jaar helaas mee stopt, om hen te bedanken voor de jaren van activiteiten en plezier in de gemeente. Schepen Constant, verantwoordelijk voor communicatie, bevestigt dat dit zal gebeuren en dat er een artikel aan Carnafolk gewijd zal worden in het volgende gemeentelijke infoblad.

Volgende gemeenteraad op 23 november (i.p.v. 30 november)