Hoogtepunten van de gemeenteraad van 26 maart 2019

De gemeenteraad verliep vlotjes en constructief, tot – zoals op iedere gemeenteraad sinds de nieuwe legislatuur – Défi het communautaire debat opnieuw lanceert.

Hoewel het sinds januari beter gaat met de democratie in Kraainem blijft de houding van DéFI er één van smalend wantrouwen en politieke spelletjes waar voor gemeenteraadsleden en diensten veel tijd in gaat zitten. Zo blijkt duidelijk uit de slordig geformuleerde voorstellen en schriftelijke vragen die DéFI leden indienen dat deze over de hoofden van de gemeenteraad heen een signaal zijn naar hun eigen kiezers. Neem bijvoorbeeld de communautaire motie pur jus van Arnold d’Oreye (DéFI)(waarover meer later) en een vraag van de heer Van herck (DéFI) die een stuk gevaarlijk wegdek heeft ontdekt in een straat en dat een topprioriteit voor de gemeente vindt. Zijn vraag is gericht aan een schepen die ook van DéFI is. Zouden zij elkaar alleen op de gemeenteraad spreken? Voorzitter Luc Timmermans (Pro Kraainem) begint de zitting dan ook met een dringend verzoek voor meer gestroomlijnde en beter geformuleerde bijkomende punten en vragen.

Alle administratieve punten worden moeiteloos afgewerkt (zie Dagorde…). Er worden nog een aantal mandaten en intercommunales gevuld (de lijst is bijna rond en wordt mettertijd op deze site gepubliceerd). Een subsidie aan vzw De Raster (gezinshulp aan huis voor autistische kinderen) wordt goedgekeurd. In besloten zitting wordt de plaatsvervanging van de financieel directeur geregeld.

Burgemeester Waucquez moet voor de derde keer uitleg geven over de eindrekening van de nieuwjaarsdrink van de gemeente (op een vraag van Arnold d’Oreye, die in 2018 zich tegen het organiseren van dit evenement had gekeerd toen de verkiezingsuitslag bekend was, en daar sindsdien op iedere raadsvergadering op terugkomt). De eindsom is 6.607 euro uitgegeven tegen 6.500 euro voorzien, een zeer correcte inschatting van de gemeentelijke diensten dus. De burgemeester voegt er aan toe dat over dit soort evenementen in de toekomst systematisch een afrekening en impact analyse zal worden gemaakt.

Het overlegcomité OCMW/gemeente wil maar niet van de grond komen, omdat Françoise Devleeschouwer (DéFI, voorzitter OCMW) weigert het politieke akkoord tussen de fracties te respecteren. De burgemeester vraagt dit recht te trekken zodat men aan de slag kan.

Vinciane De Meutter (Kraainem-Unie) stelt de toestand rond de parking van Kraainem Metro aan de orde: die parking is niet toegankelijk voor Kraainemnaars die op minder dan 2 km wonen. Dit is niet alleen een onnodige discriminatie (de parking staat half leeg) maar veroorzaakt ook parkeerproblemen in Kraainem in de buurt van de metro. Bovendien is er in Kraainem slechts een beperkt aanbod aan openbaar vervoer om bij de metro te komen. Toegang tot de parking in het weekend zou wel mogelijk zijn maar is dan weer niet vermeld op de website van parking.brussels. Het college zou een ontmoeting met de verantwoordelijke autoriteiten plannen. Hoe staat het daarmee? Antwoord: op 3 april gaan de burgemeester en betrokken schepenen, samen met de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar hierover spreken met parking.brussels om deze knelpunten aan te kaarten. Meer informatie op de gemeenteraad van 23 april.

Christian Marichal (MR) vraagt details over de vlucht van een vliegtuig over de gemeente in het kader van het klimaatplan. Schepen Marie-France Constant (KU) bevestigt dat de gemeente in de nacht van 13 op 14 februari werd overvlogen door een vliegtuigje voor luchtthermofotografie (infrarode opnames). De foto geeft het warmteverlies van een gebouw via het dak weer en geeft dus een idee van de mate waarin een dak geïsoleerd is. Het doel van de foto is mensen aanzetten om beter te isoleren. Drie ambtenaren van Kraainem zullen in de maand mei een opleiding volgen om de foto’s op een correcte manier te kunnen interpreteren. Het is de bedoeling om in het najaar een infosessie voor de Kraainemnaars te organiseren. Daarna zullen geïnteresseerde inwoners op afspraak een interpretatie van hun woning kunnen ontvangen.

Andere vragen betreffen de gevaarlijke verkeerssituatie aan de Oudstrijderslaan ter hoogte van het kruispunt met de Lijsterbessenbomenlaan en Dezangrélaan (Olivier Joris, Pro Kraainem), gevaar van omvallende bomen in de Prinseput (idem), coördinatie bij werken door verschillende nutsmaatschapijen (S. Crucifix – MR), enz., enz.

Het pièce de résistance van de avond is de motie van DéFI (Arnold d’Oreye). Kort samengevat verwijst hij naar een arrest van het hof van cassatie uit 2018 dat volgens hem een nieuwe juridische realiteit schept m.b.t. taalgebruik en rechten daaromtrent in faciliteitengemeenten. Hij leest dit voor en roept de gemeenteraad op een aantal maatregelen te stemmen, zoals een kopie van dit besluit te overhandigen aan alle nieuwe inwoners van de gemeente, en inwoners een formulier te verstrekken waarmee zij “de mogelijkheden die uit dit besluit voortvloeien kunnen specificeren”. Een uittreksel van het besluit moet voor hem ook 2 maal per jaar in het gemeentelijk infoblad worden gepubliceerd en de gemeente moet dit besluit toepassen.

Indien de vraag van Arnold d’Oreye legitiem en correct was hadden de leden van Kraainem-Unie en Pro Kraainem daar natuurlijk mee ingestemd! Ook zij verdedigen de faciliteiten voor de franstaligen. Maar zo simpel is het natuurlijk niet.

In het kort licht Dorothée Cardon de Lichtbuer (Pro Kraainem) – voormalig burgemeester – uitgebreid toe dat

  1. het arrest van de Franstalige kamer van het hof van Cassatie niet zomaar als een algemene instructie aan de gemeenten kan gezien worden: inderdaad heeft de tweetalige Kamer van de Raad van State in andere contexten een andere interpretatie van de wet geleverd en een herhaling van de taalkeuze om de vier jaren vereist; en geen jurist weet tot nu toe welke van deze rechtspraken nu de voorrang zou moeten krijgen
  2. een uitspraak van de Raad van State wordt verwacht in juni 2019 ivm het beroep dat de 4 niet-benoemde burgemeesters hebben aangespand. Er moet worden gewacht op dit arrest om de volgende stappen op gemeentelijk niveau te kunnen bepalen. Intussen blijft de gemeente de rechten van de Franstaligen respecteren en vinden de inwoners de nodige informatie daarover op de website van de gemeente.

Deze argumentatie leidt tot een woedende uitbarsting van DéFI leden, beschuldigingen dat dit bestuur de rechten van de Franstaligen niet beschermt en nog veel erger. ‘Nous sommes des politiciens, pas des juristes!’ roept één van hen. Wanneer persoonlijke beledigingen aan het adres van Dorothée Cardon de Lichtbuer door de zaal geroepen worden stopt de voorzitter verder debat. De motie wordt verworpen 12 tegen 10 stemmen. De rest van de avond is er met de DéFI/MR fractie weinig meer te beginnen: men loopt rond, telefoneert en geeft duidelijk aan hoe weinig respect deze leden werkelijk hebben voor onze democratische instellingen wanneer zij niet meteen hun zin krijgen.

De vergadering was goed begonnen maar eindigt in slechte stemming. Volgende gemeenteraad op 23 april om 19 uur.