Werken aan de Ring: welke impact voor Kraainem?

Een infosessie voor de burgers werd georganiseerd op 25 april 2019 in het gemeentehuis van Kraainem door De Werkvennootschap (‘DW’), die instaat voor het coördineren van de werken van de ring en andere projecten die de kwaliteit van het leven van de buurtbewoners van de ring moet verbeteren.

Meer dan 60 Kraainemnaars waren aanwezig op die avond die werd ingedeeld in twee delen:

 • Van 18:00 tot 19:30 werd het Oosten van de Ring van Brussel behandeld, waar alternatieven voor de heraanleg van de grote kruispunten werden besproken
 • Van 19:30 tot 21:00 werd het Noorden van de Ring van Brussel behandeld, waar de studies reeds verder zijn gevorderd en bepaalde projecten reeds zijn gestart.

Na enkele woorden ter verwelkoming door onze nieuwe burgemeester, Bertrand Waucquez, et de nieuwe schepen van mobiliteit, Pierre Simon, namen medewerkers van DW het woord over Ring Oost:

 • De resultaten van de eerste fase van de enquête werden toegelicht, die erop gericht was om informatie in te winnen over de verschillende transport mogelijkheden, op welke plaatsen moeilijkheden op de weg worden vastgesteld, en op de verschillende mogelijkheden om jullie levensomgeving te verbeteren
 • Daarna werden de concepten die tot een oplossing kunnen leiden besproken: fietspaden verbeteren (van en naar Brussel, maar vooral circulair), zebrapaden en kruisingen voor voetgangers verbeteren, ecologische integratie verhogen (de ring en de autowegen hebben de bossen op verschillende plaatsen doorsneden en een continuïteit van de fauna moet worden hersteld), veiligheid verbeteren alsook het verkeer vloeiender maken door het transit verkeer zoveel mogelijk van het lokaal verkeer af te scheiden
 • Concrete alternatieven voor de heraanleg van belangrijke kruispunten worden voorgelegd (Vier-Armen, Léonard, Groenendael, Jesus-Eik).
 • Tenslotte de algemene planning en de volgende stappen: DW is van plan een voorontwerp te publiceren in mei 2019. Daarna volgt een mobiliteitsstudie alsook simulaties.

Daarna volgt een Q&A:

 • Het verkeer komt vooral van vrachtwagens die Brussel passeren via de Ring: welke voorstellen heeft DW om dit transitverkeer te verminderen? DW antwoordt dat ze dat verkeer niet kan beïnvloeden maar dat een heraanleg van de Ring Noord gepland is waarbij het lokaal verkeer van het transitverkeer wordt gescheiden, wat het risico op ongevallen en filevormingen vermindert
 • Waarom stelt DW geen parkings voor die meer de overgang van auto naar fiets bevordert? DW antwoordt dat parkings P+R inderdaad voorzien zijn maar zal nadenken over dit voorstel: het doel van de infosessies is inderdaad om voorstellen te verzamelen
 • Waarom bevinden de fietspaden zich langs de autoroutes, terwijl net daar zoveel vervuiling is? DW antwoordt dat ze waar mogelijk de fietspaden niet naast een snelweg leggen, zoals bv. in het project aan het kruispunt van Groenendael.

Na het debat werden de plannen op de tafels gelegd en was het mogelijk met de DW medewerkers te spreken en schriftelijke suggesties te maken.

Het tweede deel van de avond begon met een video met uitleg over Ring Noord:

 • De consultaties vonden in 2017 en 2018 plaats (consultatie van burgers, geïnteresseerde partijen en lokale administraties)
 • Meerdere studies werden reeds gerealiseerd om de problemen en objectieven vast te leggen
 • Bepaalde werken zijn reeds begonnen, zoals bv. het fietspad F202 dat Zaventem met WSL verbindt via Kraainem, of de Ring-tram-bus in Grimbergen en Vilvoorde
 • Wat het concept betreft worden drie alternatieven voorgelegd om het lokaal verkeer van het transitverkeer te scheiden: het ‘parallel’ systeem (een autoweg voor het transitverkeer en een autoweg voor het lokaal verkeer), het ‘lateraal’ systeem (een autoweg voor het transitverkeer en lokale wegen voor het lokaal verkeer), een ‘lichte’ versie (goedkopere oplossing die de bestaande infrastructuur hergebruikt).

Na de video worden de plannen op de tafels gelegd en krijgt ieder de kans erover te spreken met DW medewerkers en schriftelijke suggesties te maken.

De impact van de werken aan Ring Noord op Kraainem is moeilijk in te schatten aangezien er meerdere alternatieven zijn voor de heraanleg van het kruispunt Ring-E40, van het stuk Sint-Stevens-Woluwe – Zaventem en de talrijke op-en afritten. DW is een impactanalyse van de verschillende opties aan het maken en zal, nadat het de beste optie heeft gekozen, deze voorleggen aan de relevante autoriteiten ter goedkeuring. Het is pas na dergelijke goedkeuring dat de werken zullen kunnen beginnen.

Andere, meer autonome, projecten, kunnen echter reeds aangevangen worden, zoals bijvoorbeeld bepaalde fietspaden of bepaalde nieuwe bus- of tramlijnen.

In het kort, een zeer interessante avond en vele projecten die een nauwe opvolging vergen, Kraainem-Unie zal u op de hoogte houden!

Meer informatie kan u vinden op de website van De Werkvennootschap.

Daarenboven kan u uw mening delen door deel te nemen aan de enquête met betrekking tot Ring Oost.

Indien u een bericht aan de gemeente wenst te richten kan u dat doen via de mobiliteitsambtenaar Rudy Van der Elst rudy.vanderelst@kraainem.be of via Pierre Simon, schepen van mobiliteit psimon@telenet.be.

Bij Kraainem-Unie kan u terecht bij Vinciane De Meutter-Cardinael (gemeenteraadslid) vinciane.cardinael@skynet.be en Patrizio Grillo (specialist mobiliteit) patriziogrillo@skynet.be