Faciliteiten in de Rand: meerderheid in Kraainem vraagt bevoegde overheden om éénduidend standpunt

Er gaat geen gemeenteraad voorbij zonder discussie over de concrete toepassing van het recht van Fransprekende inwoners om officiële documenten in het Frans te bekomen.

Het kan inderdaad niet ontkend worden dat deze inwoners in een onduidelijke rechtspositie verkeren : moeten zij keer op keer opnieuw aangeven dat zij hun documenten in het Frans willen ontvangen, zoals de Vlaamse overheid het wil ? Is een aanvraag iedere 4 jaar voldoende, zoals de tweetalige kamer van de Raad van State aanbeveelt ? Of volstaat een éénmalige inschrijving als Franstalige, zoals recent reformuleerd door de Franstalige kamer van het Hof van Cassatie ? En hoe moet de gemeente administratie hier mee verder, aangezien de verantwoordelijke minister iedere vorm van registratie verwerpt ?

Binnenkort zijn er weer verkiezingen en moeten kiesbrieven aan de bevolking worden gestuurd. Het is dan ook dringend dat de bevoegde overheden hun kaatsspel hierin staken en een duidelijke positie innemen waarmee de gemeenten verder kunnen. In Kraainem zijn in iedere geval de burgemeester en de meerderheid hiervoor vragende partij.

Persinfo

Dorothée Cardon de Lichtbuer (LB) – dorothee.cardon@hotmail.com
Luc Timmermans (LB) – luc_timmermans@hotmail.com
Carel Edwards (KU) –carel.edwards@gmail.com
Bertrand Waucquez (KU) – bertrand.waucquez@kraainem.be