Hoogtepunten van de gemeenteraad van 26 maart 2024

Bij het begin van vergadering worden eerst twee punten bij hoogdringendheid voorgesteld. Deze zijn verreweg de meeste belangrijke punten van de vergadering:

  • Een motie van schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) gericht aan het Algemeen Agentschap Wegen en Verkeer dat de onhoudbare toestand aan de kaak stelt in Kraainem en buurtgemeenten. De impact van de werken aan het Leonardtunnel en Vierarmenkruispunt is desastreus. Er wordt met klem verzocht om de werken (Léonard) ’s nachts en in het weekend uit te voeren. Ook worden een aantal aanpassingen aan de organisatie van de rijstroken gevraagd.
  • Een motie van Vinciane Cardinael (Kraainem-Unie) om op Baron d’Huartlaan richting ring tijdelijk de parkeerstrook op te heffen (er zijn veel opritten) en één rijstrook te reserveren voor plaatselijk verkeer. De andere rijstrook kan dan dienen voor verkeer naar de ring (zie schema). Op deze manier wordt de toegang voor bewoners gevrijwaard.

Beide moties worden unaniem aanvaard.

Verder buigt de gemeenteraad zich over een aantal administratieve zaken die nodig zijn voor het reilen en zeilen van de gemeente. Zoals het nieuwe gemeentelijk belastingreglement voor commercieel reclamedrukwerk. Het klinkt technisch, maar het is belangrijk om commercieel drukwerk en flyers van verenigingen met sponsors niet over dezelfde kam te scheren. Het punt wordt unaniem gestemd maar een verduidelijking wordt in een volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Dan is er het rapport van de toepassing door Kraainem van het gewestelijke klimaatplan. Dit gaat bijvoorbeeld over het planten van bomen, ontharding, opvang van hemelwater, enz. Het rapport wordt aangenomen na een aantal vragen aan schepen Marie-France Constant (Kraainem-Unie).

Ten laatste wordt besloten om de oudervereniging van Diabolo geen poetskosten (en ook geen huurkosten) te berekenen voor de rommelmarkt die in de Agora zal worden gehouden op 20 en 21 april (de schoolgebouwen zijn niet beschikbaar wegens werken). Een soortgelijke regeling kan overwogen worden voor de zaalvoetbal-, badminton- en tafeltennisclub Mikra, mochten zij hier een aanvraag toe indienen.

Volgende gemeenteraad: 30 april 2024