Hoogtepunten uit de gemeenteraad van 23 oktober 2018

Het is de eerste gemeenteraad na de verkiezingen, en de doorgaans goedgemutste leden van de meerderheid nemen hun plaats in in een sombere stemming.

Op de agenda staat een delicaat punt. Het gaat om een personeelskwestie waarover men het in het College niet eens is geworden. Nu vragen bepaalde leden van de meerderheid behandeling met hoogdringendheid. Luc Timmermans (Open) heeft echter geconstateerd dat praktisch geen leden van de meerderheid dit dossier zijn gaan inkijken. Als men die moeite niet eens doet, is dit dan wel zo dringend? Bij stemming besluit men het punt normaal te behandelen (7 tegen hoogdringendheid, 6 voor, 3 onthoudingen).

Een aantal administratieve punten over het gebruik van uitzendkrachten in geval van ziekte, enz. wordt zonder veel probleem geregeld. Maar dan komt weer zo’n delicate en ingewikkelde kwestie waar men in onze gemeente vaak over struikelt: het organiseren van een nieuwjaarsdrink gepland voor zondag 13 januari 2019.

Voor het 2de jaar op rij komt er geen kerstmarkt in Kraainem dit jaar, om allerlei redenen, maar de onenigheid die in het College heerst is hier niet vreemd aan. De diensten hebben het initiatief genomen om dan maar een gratis nieuwjaarsdrink voor alle inwoners te organiseren die de kerstmarkt vervangt. Kostprijs: 6.250 euro (kostprijs kerstmarkt: rond 18.000 euro). Maar de uitslag van de verkiezingen heeft bij het huidige College iedere feestvreugde weggenomen, en men probeert krampachtig om de zaak te annuleren. Vanavond zit het de meerderheid echter niet mee, en met 11 ja tegen 9 neen stemmen besluit men alsnog om de bevolking namens het gemeentebestuur een nieuwjaarsdrink aan te bieden.

Een lange rij punten over subsidies, personeel en andere zaken worden zonder veel discussie afgehandeld. Maar dan volgt de minnelijke schikking van 60.000 euro met de firma Machiels Building Solutions. Het gaat over de gunning in februari 2017 door het College van het contract om de nieuwe zaal PAT te laten bouwen. Hierbij zou een fout gemaakt zijn waarvoor deze firma naar de rechter is gestapt en daar gelijk heeft gekregen. De gemeente zal moeten betalen. Het plaatst de zg. te hoge kosten voor de nieuwjaarsdrink in een zeker perspectief. De gemeenteraad neemt akte.

Aanleg fietssnelweg Tramlaan/E40 door De Werkvennootschap. Dit maakt deel uit van de uitbreiding van het zg. fietssnelweg systeem dat door het gewest ontwikkeld wordt. Er wordt vanuit de oppositie gevraagd om hierover een infovergadering te organiseren voor de bewoners. Schepen Joris gaat daarmee akkoord.

Een lange lijst schriftelijk ingediende vragen volgt. Zo wil P. Simon (DéFI) weten waarom de kinderen van de Franstalige school niet vermeld werden op de uitnodiging voor de novembervieringen. Diabolo heeft nooit officieel bevestigd dat ze ging deelnemen, maar de kinderen zullen wel aan de herdenkingsplechtigheid op het gemeentelijk kerkhof deelnemen. Simon vraagt ook waarom de gemeenteraadsleden niet waren uitgenodigd voor het bezoek van de koning. Blijkbaar werd dat allemaal beslist door het paleis en de veiligheidsdiensten, hoewel de selectieve aanwezigheid van bepaalde mandatarissen dan toch weer vragen oproept, maar meer informatie komt er niet.

Johan Forton (Kraainem-Unie) vraagt om alsnog een commissie Welzijn te organiseren rond het migrantenvraagstuk, en wel op 26 november. Dit wordt toegekend. Hij heeft ook een vraag over de afbraakwerken van de zaal PAT. Deze zijn begonnen 10 oktober. Er wordt eerst besproeid om geen stof te veroorzaken, asbest wordt verwijderd en in afgedekte container bewaard. Opstart van de bouw na de afbraak: schepen O. Joris heeft de exacte datum niet bij de hand maar beloofd die te communiceren.

Voor het herstel van het fietspad Koningin Astridlaan (vraag van Bertrand Waucquez) heeft het College gekozen voor optie 3: herstellen met boordsteen voor 369.932 euro, uitvoering voorjaar 2019 februari of maart (na de vorstperiode).

Waucquez heeft ook een vraag over de stand van zaken betreffende de bouwaanvraag op een perceel van het Pikdorenveld. Volgens schepen De Vleeschouwer werd de vergunning definitief geweigerd. Aanvragers kunnen in cassatie gaan maar het zou een puur procedurele stap zijn. Het is nog niet duidelijk of ze die stap zullen ondernemen. Volgens haar zou een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) geen uitsluitsel geven, de grond is namelijk ingedeeld als landbouwgrond. Voor Bertrand Waucquez bestaat het risico dat de eigenaar in cassatie gaat. Met een RUP zou de situatie kunnen verduidelijkt worden. De schepen verklaart dat er tot nu toe geen plan bestaat om een RUP op te stellen in de gemeente want dit kost geld en het kan gemakkelijk een paar jaar duren. Waucquez legt uit dat het advies om een RUP op te stellen niet van hem komt maar van de stedenbouwkundige ambtenaar van de Deputatie, volgens wie het een locale RUP een goede zaak zou zijn.

De laatste gemeenteraad van het jaar (en van deze legislatuur) zal plaatsvinden op 18 december 2018.

Volgende gemeeteraad: 27 november 2018