KRAAINEM-UNIE en de LIJST VAN DE BURGEMEESTER hebben een akkoord rond het bestuursprogramma

Met 12 zetels op 23 hebben KRAAINEM-UNIE en de LIJST VAN DE BURGEMEESTER een akkoord en meertalige meerderheid kunnen vormen voor de gemeenteraad in Kraainem.
Lijsttrekker Bertrand Waucquez (KRAAINEM-UNIE) zal voorgedragen worden als burgemeester, Luc Timmermans (LB) als voorzitter van de gemeenteraad.

In 2012 was het al duidelijk dat er een verandering zat aan te komen in Kraainem. Via de onafhankelijke en meertalige burgerbeweging Kraainem-Unie hebben de Kraainemse kiezers toen al een duidelijk signaal gegeven dat ze het gekibbel in het college beu waren en een beter bestuur eisten voor de gemeente. In 2018 kwam ook de Lijst van de Burgemeester met een tweetalige lijst op. Beide lijsten brachten competentie en ervaring samen en presenteren nu een programma voor een gezond bestuur van de gemeente. Deze week werd er een bestuursakkoord ondertekend.

Het belangrijkste objectief : Een veel beter, efficiënter en open bestuur voor de gemeente Kraainem.

« Zowel KRAAINEM-UNIE als de LIJST VAN DE BURGEMEESTER zijn zéér tevreden dat de Kraainemse kiezer hen het vertrouwen gegeven heeft. We zijn bijna direct na de verkiezingen begonnen te werken met een coherente ploeg, een positieve instelling en dezelfde wil. » klinkt het bij Bertrand Waucquez (KRAAINEM-UNIE) en Dorothée Cardon (Lijst van de Burgemeester). « Deze ploeg is akkoord om te werken rond hetzelfde streefdoel : de greep van een politiek systeem op Kraainem veranderen dat de afgelopen jaren niet meer gewerkt heeft. »

Het geheim van het succes van deze meerderheid ligt volgens beide partijen in de positieve campagne die men gevoerd heeft . Ze was correct, constructief, en gevoerd met een open geest. Beide lijsten waren er vrij zeker van dat een groot gedeelte van de 2 programma’s overeen kwam en kwamen dan ook na de verkiezingen vrij snel tot een akkoord. « De burger heeft duidelijk gekozen voor een meertalige en constructieve aanpak en het belangrijkste was de stem van de Kraainemse kiezer te respecteren. » aldus beide partijen.

En dat respect wordt nu getoond met een akkoord rond het gezamenlijk programma voor de volgende zes jaar. In de eerste week na de verkiezingen werden de volgende grote lijnen al uitgetekend :

  • Een inhaalslag om het gebrek aan onderhoud en investeringen in de infrastructuur, van de voorbije jaren weg te werken
  • Beschermen en verbeteren van de levenskwaliteit en levensomgeving (groene zones, geluidsoverlast, enz…) en het aanmoedigen van « SMART »-oplossingen
  • Oplossingen uitwerken voor de mobiliteitsproblemen van de gemeente
  • Versterking van de veiligheid in Kraainem
  • De relaties tussen het politieke niveau en de administratie verbeteren en rationaliseren
  • De faciliteiten voor Franstaligen blijven garanderen maar ook respect tonen voor de Vlaamse identiteit van de gemeente en de noden van de grote groep expats in Kraainem.
  • Het goede werk dat het OCMW de laatste jaren geleverd heeft, verder zetten voor een sociale en open gemeente.

Aangezien Kraainem-Unie en MR / Défi evenredig vertegenwoordigd zijn op het college, is het concept van meerderheid versus oppositie niet relevant en is een efficiënte samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk. De nieuwe meerderheid nodigt alle partners uit om samen de gemeentelijke strategie voor de komende 6 jaar voor te bereiden. Kraainem-Unie en de Lijst van de Burgemeester wil naadloos samenwerken met de regio’s, aangrenzende gemeenten en alle betrokken politieke partners om het algemeen belang te dienen door gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor de problemen van Kraainem, zoals mobiliteit, groene ruimten, overstromingen, stedenbouw, milieu, etc.

Contacts

Luc Timmermans (LB): 0474 97 10 05

Carel Edwards (KU) : 0476 31 21 34

 

Dit persbericht in pdf downloaden