Hoogtepunten van de gemeenteraad van 23 juni 2020

Dit was de derde gemeenteraad die op afstand werd gehouden. Afgezien van een aantal ideologische uitglijders van een lid van DéFi die sinds 2018 permanent op campagne is, verliep alles vrij sereen. 

Het begint met een aanpassing van het reglement voor hinderpremies voor Kraainemse handelaars. De sluitingsdatum voor aanvragen wordt met eenparigheid van stemmen uitgesteld van 31 mei tot 15 juni, om een aantal laatkomers alsnog in het initiatief op te kunnen nemen. 

De gemeenteraad neemt kennis van de vernietiging van het burgemeestersbesluit om samenkomsten van meer dan 100 personen te verbieden tot 31 augustus. Dit is volgens de gouverneur niet verenigbaar met de federale regelgeving die hier soepeler in is. Burgemeester Waucquez (Kraainem-Unie) geeft aan dat dit spijtig is maar niet onverwacht, en hij blijft erbij dat als burgervader van zijn gemeente, met als taak in te staan voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners, hij een betere kijk heeft op de specifieke lokale noden dan de federale overheid. Hij legt zich uiteraard wel neer bij de beslissing van de gouverneur. 

Na de goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag moet men de jaarrekening voor 2019 goedkeuren. Alain Van Herck (DéFi) heeft felle kritiek op het financieel beleid van de meerderheid maar haalt budget en jaarrekening door elkaar. De burgemeester legt hem het verschil uit en wijst op de autofinancieringsmarge van EUR 2.338.620 voor het jaar 2019, veel hoger dan de voorspellingen. Er is elk jaar een groot verschil tussen budget en rekening, omdat de budgetten op een heel conservatieve manier opgesteld moeten worden, en de autofinancieringsmarge (= de cash flow die kan gebruikt worden om investeringen te doen) ligt als gevolg al jaren veel hoger dan de corresponderende budgetten. Het meeste nijpende probleem in Kraainem is niet geld maar een chronisch gebrek aan personeel. De meeste pogingen om medewerkers aan te trekken (bijv. voor financiën, informatica en administratie) zijn tot nog toe zonder resultaat gebleven. En, zoals bekend, is dit een zaak voor de algemeen directeur van de gemeente, waarin politieke mandatarissen zich niet mogen mengen. Als er op korte termijn geen personeel bijkomt, aldus burgemeester Waucquez, gaan bepaalde doelstellingen niet kunnen waargemaakt worden, en wij moeten dringend andere methodes volgen (Interim bvb) om gekwalificeerd personeel te vinden. De jaarrekening voor 2019 wordt unaniem goedgekeurd. 

Een aantal punten passeert de revue zonder veel problemen. Zo besluit de gemeente om voor EUR 133.076 in te tekenen op Iverlek aandelen en om dit te doen uit eigen middelen die beschikbaar zijn (er wordt dus geen geld geleend). 

De bedragen die nodig zijn voor personeelsvorming van De Klimboom en Diabolo scholen worden goedgekeurd. Ook een samenwerkingsverband op regionaal niveau om energie efficiënte oplossingen in de bouw te promoten (Energiehuis 3WPlus Energie) wordt goedgekeurd. 

Ook het parkeerbeleid voor de gemeente en het retributiereglement (d.w.z. de prijs van bewonerskaarten en boetes) voor de periode 2021-2025 wordt vastgesteld. Er komen geen nieuwe verhogingen en een idee van de schepen voor mobiliteit om elektrische auto’s gratis te laten parkeren bij oplaadpunten wordt geschrapt. Voor de voorzitter van de commissie Mobiliteit (Olivier Joris – Pro Kraainem) werd dit onvoldoende besproken in de commissie. De blauwe zone wordt uitgebreid met de volgende straten: Essenlaan, Kapellelaan tot aan Speelpleinlaan, Koniging Astridlaan tot aan Hebronlaan, Sequoyaslaan.

In hun strijd tegen de opwarming van de aarde legt DéFi een voorstel op tafel om over de komende drie jaar een totaal van EUR 75.000 uit te trekken aan subsidies voor de aankoop van elektrische fietsen door de bewoners. Dit is een wonderlijk voorstel gezien de scherpe kritiek die de MR/Défi oppositie heeft op het “verkwistende” beleid van de Pro Kraainem/Kraainem-Unie meerderheid. Bovendien ontbreekt het in het voorstel aan criteria en voorwaarden of zelfs een analyse van de financiële gevolgen, allemaal aspecten die gebruikelijk – en zelfs verplicht – zijn bij voorstellen aan de gemeenteraad. Verschillende leden van de meerderheid zien echter wel iets in het idee en stellen voor dat het college de zaak verder bekijkt en evt. een uitgewerkt voorstel doet aan de gemeenteraad. Dit wordt zo beslist.

Volgende gemeenteraad: 14 juli om 19 uur via TEAMS