Hoogtepunten uit de gemeenteraad van 25 juni 2024

De verkiezingen komen eraan. Défi-MR heeft daarom dit moment uitgekozen om tegen de aanpassing van het Meerjarenplan te stemmen. Zonder die aanpassing zou de normale werking van de gemeente tot het einde van het jaar zwaar verstoord zijn. Het is dus politiek toneel want de oppositie weet dat zij de meerderheid niet heeft.

Hun kritiek is al jaar en dag dezelfde. Ook dit keer ging het over verslechterende indicatoren, een dreigende impasse, enz. Burgemeester Waucquez geeft zijn jaarlijkse les over hoe een Meerjarenplan functioneert en het verschil tussen een budget en de jaarrekening (deze laatste is structureel veel gunstiger dan de eerste). De meerderheid van Kraainem-Unie en Pro Kraainem wordt echter ook verweten dat zij het financiële hoofd slechts boven water kan houden dankzij een eenmalige fiscale correctiebetaling van de federale overheid van 2 miljoen euro in 2023. Zoiets is inderdaad altijd welkom en daarmee heeft Kraainem o.a. een groot deel van de toelage aan Riopact (rioleringswerken) betaald, luidt het antwoord.

De oppositie komt dan met projecties en analyses waaruit zou blijken dat alles verkeerd loopt en dat de gemeente veel eerder leningen had moeten aangaan om te vermijden dat men gedwongen wordt om binnenkort dure leningen aan te gaan i.p.v. dit vroeger te hebben voorzien. Waucquez legt uit dat geld dat op de rekening staat met inflatie ieder jaar minder waard wordt. Het is dus logisch om althans een deel van dat geld te gebruiken voor investeringen om dat verlies te beperken. Dan wijst hij op de ramingen voor nieuwe leningen die aan het einde van de vorige legislatuur zijn gemaakt. Goedkoop geld betekent trouwens niet dat de leningen niet terugbetaald moeten worden. De verwachte schuld voor eind 2023 werd in 2019 geraamd op 12 miljoen euro. In werkelijkheid was dat 6 miljoen. In 2024 zou de verwachte schuld op 13 miljoen komen te staan. Het wordt echter 7 miljoen, en 5 als wij de voorziene lening van 2 miljoen in 2024 niet moeten aangaan. Dus waar haalt Défi-MR haar doemscenario van een nakende impasse vandaan, vraagt de burgemeester.

Maar hij gaat verder. Hij vindt blijkbaar niet dat de vos de passie moet preken. In 2007, toen Union (o.a. Défi-MR) de gemeente bestuurde, steeg de schuld tot 30 miljoen! Dat was toen 250% van het inkomen van de gemeente. Daardoor moesten – onder een Défi burgemeester – in 2010 de gemeentebelastingen omhoog. Die schuld kost nog altijd één miljoen per jaar aan kapitaal alleen, en dat tot 2026. Maar zelfs daarmee heeft deze meerderheid de schuldenlast teruggebracht naar 30% van het gemeentelijke inkomen, en het wordt behoudens uitzonderlijke situaties maximum 50% eind 2025.

De aanpassing van het Meerjarenplan wordt aangenomen met 11 stemmen tegen 10.

Alle andere punten van de dagorde worden zonder problemen goedgekeurd.

Bij de mondelinge vragen zwaait Mevrouw De Vleeschouwer met de recente Engelstalige flyer van Kraainem-Unie, bedoeld om expats te overtuigen om in oktober hun stem uit te brengen. “Er zit veel informatie in” zegt zij. “Waarom heeft de gemeente dit niet gedaan?” Carel Edwards (Kraainem-Unie) die de verantwoordelijke uitgever is, legt uit dat dit een normaal en redelijk privé-initiatief is en dat er zeker meer zullen volgen. De voorzitter vindt niet dat deze vraag op de gemeenteraad hoort. Schepen Marie-France Constant (Kraainem-Unie) legt uit wat de gemeente allemaal doet om de mensen voor te lichten maar dat zij wettelijk geen informatie in het Engels kan verstrekken. Daarom heeft Kraainem-Unie het gedaan. Dit gebeurt ook in andere gemeenten.

Volgende gemeenteraad : 27 augustus 2024.