College van Burgemeester en schepenen

Bertrand Waucquez (KU) – Burgemeester

 • Bevolking en burgerlijke stand
 • Politie, veiligheid en orde
 • Personeel
 • Financiën
 • Begraafplaatsen
 • Organisatieontwikkeling

Marie-France Constant (KU) – 2de schepen

 • Sociale zaken (senioren – gezondheid – mindervaliden)
 • Onderwijs (Nederlandstalige verenigingen)
 • Communicatie
 • Burgerparticipatie
 • Smart & ecologische transitie (klimaat)
 • ICT

Johan Forton (KU) – 5de schepen

 • Mobiliteit
 • Openbare werken
 • Jeugd (Nederlandstalige verenigingen)
 • Cultuur (Nederlandstalige school)
 • Overstromingen
 • Patrimonium & ruimtelijke ordening

Elisabeth de Foestraets (MR)

1ste schepen

 • Cultuur (franstalige verenigingen)
 • Godsdienst
 • Juridische zaken incl. Verzekeringen
 • Milieu (geluidshinder, luchtvervuiling, netheid en openbaar groen, zero waste)
 • Omgeving (Stedenbouw excl. Rup, GECORO, verkavelingen, structuurplannen)

Véronique Caprasse (DéFi)

3de schepen

 • Jeugd (Franstalige verenigingen)
 • Kindbeleid
 • Onderwijs (Franstalige school)
 • Verzustering en ontwikkelingssamenwerking

Anne-Charlotte Sala (DéFI)*

4de schepen

 • Sport
 • Evenementen
 • Middenstand & Zelfstandigen
 • Dierenwelzijn