Bouw van een nieuwe drukreduceerstation op het terrein tussen de Ring en de A. Lenaertsstraat

In het kader van de renovatie van de bestaande gasleidingen heeft Fluxys beslist een nieuwe lagedrukleiding voor aardgasvervoer tussen Kraainem en Haren (8 km) op het terrein tussen de Ring en de Alfons Lenaertsstraat aan te leggen.

Tijdens de voorbereidende fase werden de buurtbewoners slecht geinformeerd door de gemeente en kwamen pas aan het einde van de procedure achter het project. Hopeloos hadden ze dan geen andere keuze dan een beroep in te dienen om te vragen het station in de velden aan de andere kant van de Ring te bouwen (verder van de woningen). Een eerste beroep tegen de milieuvergunning is niet geslaagd. Dan hebben ze een tweede beroep tegen de bouwvergunning ingediend. In de eerste fase van dit procedure, dwz bij hoogdringendheid, werd de bouwvergunning geschorst (9 november 2017) en de werf staat nu dus stil. In een tweede fase zal de rechter zich over de inhoud moeten uitspreken, maar dit kan weken zo niet maanden duren. Wordt vervolgd…