Fluxys project

 

Het verhaal begint met de beslissing om de gasleiding die langs de Woluwelaan loopt te sluiten.

De hoofdleiding die een deel van Oost-Brussel van gas voorziet komt Kraainem binnen ter hoogte van de Alfons Lenaertsstraat en de Boomgaardstraat. Hij gaat dan onder de Ring door naar de Brico en het Pikdorenveld en loopt verder langs de oude spoorlijn. In Sint-Lambrechts-
Woluwe staat een station waar de hogedruk van het gas wordt gehaald zodat het geschikt is voor huishoudelijk gebruik. Vandaar gaat het verder naar de Woluwelaan, Sint-Stevens-Woluwe en Machelen, om uiteindelijk uit te komen bij Haren en de streek rond de luchthaven.

De leiding die langs de Woluwelaan loopt is 40 jaar oud en wordt nu opgedoekt, temeer daar een incident al heeft plaatsgevonden.

Drie jaar geleden is men begonnen met een project om de zaak om te leiden via een nieuw ontspanningsstation in de A. Lenaertsstraat in Kraainem, bij de Ring. Van daaruit krijgt Sint-Lambrechts-Woluwe dan gas onder lagedruk via bestaande leidingen, terwijl Haren een nieuwe toevoer krijgt. Het nieuwe tracé daalt af naar de Tramlaan (langs de begraafplaats) en komt uiteindelijk terecht in Haren via Zaventem en Machelen.

Zoals gewoonlijk probeerde de schepen voor stedenbouw (Défi) de zaak stilletjes te regelen: het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning was in augustus 2016 rond en hij geeft hiervan een summiere schets aan het College in september. Volgens hem ligt het tenslotte toch allemaal “midden in de velden”. Het College geeft toestemming. De eindejaarsfeesten komen eraan…. Maar dan gaat het mis: de buurtbewoners trekken plots aan de alarmbel wanneer ze eind november de openbare aankondigingen zien voor een aanvraag van milieuvergunning. De pers neemt het verhaal op en dan heeft het College geen keus meer: een openbare hoorzitting wordt belegd met een presentatie door Fluxys.

 

Hoorzitting met buurtbewoners, 5 januari 2017

De schepen voor stedenbouw vervangt de burgemeester, die afwezig is.

Gezien de opkomst van bewoners, en hun talrijke reacties die avond, voelt de schepen zich geroepen om de situatie te redden en een andere weg in te slaan. Hij stelt voor de leiding te verleggen naar de andere kant van de Ring – ook al was het zijn initiatief geweest in het College van september om de oorspronkelijke bouwvergunning af te geven.

Om zijn gezicht te redden laat hij nu weten dat het College een negatief advies heeft gegeven voor de toekenning van de milieu–
vergunning. Dat kost nl. niets, want hij weet ook dat dit het project niet meer kan stoppen, omdat de vergunningen op provinciaal en regionaal niveau wel gegeven zullen worden.

De bewoners besluiten om in beroep te gaan om het plan in zijn huidige vorm te blokkeren en vragen de gemeente om financiële steun. De gemeentesecretaris is niet aanwezig op de hoorzitting en men kan hierover dus geen formeel besluit nemen, maar het verzoek zou op zeer korte termijn behandeld worden (sic). Daar blijft het voorlopig bij.

Fluxys was die avond trouwens niet op de hoogte van de beslissing van het College (om de milieuvergunning te weigeren). “Een vergetelheid” van de schepen, zo heet het. Die avond heeft men overigens ook vernomen dat Fluxys er bij de gemeente op had aangedrongen om gemeentelijke informatiemedia te gebruiken om de bewoners voor te lichten. Hier hebben we weinig van gezien, en al helemaal niet in het gemeentelijke infoblad. Fluxys heeft nog niet begrepen dat in het College van Kraainem zwijgen inderdaad goud is…

Maar de bekering van de schepen gaat verder. Enige dagen later deelt Défi een vlugschrift uit waarin het eist dat de bewuste installatie voorzien bij de Lenaerts-
straat verplaatst wordt, alsof het zelf niets te maken had met de oorspronkelijke beslissing om de vergunning te geven voor de werken. Op 11 april 2017 volgt de publicatie door de gemeente van het besluit van de Deputatie van Vlaams-Brabant: het beroep aangespannen door de bewoners is verworpen en Fluxys krijgt zijn milieuvergunning voor het bouwen van een station in de Lenaertsstraat. Een beroepsprocedure bij het gewest zou een volgende stap kunnen zijn.

Wij weten nog niet wat de finale beslissing zal zijn. De werken, die in februari hadden moeten beginnen, zijn geblokkeerd. Wat wel duidelijk is is dat de politiek van “zwijgen is goud” uiteindelijk geen resultaten geeft maar wel veel tijd en moeite kost.